Trích yếu nội dung
Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng; Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng thuộc UBND các quận, huyện
Nội dung chi tiết
Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng; Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng thuộc UBND các quận, huyện
Đính kèm:
1.223 qd.pdf

Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng; Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng thuộc UBND các quận, huyện
Số kí hiệu 223/QĐ-UBND Người ký
Ngày ban hành 16/01/2018 Ngày xuất bản 10/07/2018
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Văn bản chỉ đạo, điều hành của thành phố Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
  2. Quyết định số 5361/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng
  3. Quyết định số 4693/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  4. Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 08/5/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầng, siêu cao tầng, chung cư và nơi tập trung đông người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  5. Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/4/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo