STT Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Đính kèm Lượt tải
1 38/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 0
2 5361/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 5361/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 0
3 4693/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 4693/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 0
4 4679/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 0
5 03/CT-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 08/5/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầng, siêu cao tầng, chung cư và nơi tập trung đông người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 0
6 02/CT-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 07/5/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 0
7 1516/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 14/4/2018 về việc Ban hành Quy định việc xử lý đối với các số điện thoại vi phạm liên quan đến tin nhắn rác được phát hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 0
8 01/CT-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/4/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 0
9 1133/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 17/3/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch công tác Phòng không nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2018 0
10 01/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghê và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 0