STT Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Đính kèm Lượt tải
1 03/CT-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 08/5/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầng, siêu cao tầng, chung cư và nơi tập trung đông người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 0
2 02/CT-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 07/5/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 0
3 1516/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 14/4/2018 về việc Ban hành Quy định việc xử lý đối với các số điện thoại vi phạm liên quan đến tin nhắn rác được phát hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 0
4 01/CT-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/4/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 0
5 1133/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 17/3/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch công tác Phòng không nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2018 0
6 01/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghê và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 0
7 1070/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng 0
8 09/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về Ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 0
9 223/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng; Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng thuộc UBND các quận, huyện 0
10 124/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công khai dự toán ngân sách năm 2018 của thành phố Đà Nẵng 0