Quyết định số 1142/QĐ-SNV của Sở Nội vụ về việc công nhận sáng kiến năm 2017 (10/07/2018)
Quyết định số 1142/QĐ-SNV của Sở Nội vụ về việc công nhận sáng kiến năm 2017
Quyết định công nhận sáng kiến của Sở Nội vụ năm 2016 (26/12/2016)
Quyết định công nhận sáng kiến của Sở Nội vụ năm 2016
Quyết định công nhận sáng kiến của Sở Nội vụ năm 2015 (16/03/2016)
Quyết định công nhận sáng kiến của Sở Nội vụ năm 2015
Đề tài khoa học Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả thi đua, xét khen thưởng định kỳ cho tổ dân phố, thôn tại thành phố Đà Nẵng (10/01/2016)
Đề tài khoa học Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả thi đua, xét khen thưởng định kỳ cho tổ dân ph...
Đề tài "Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" (16/09/2014)
- Quyết định số 145/QĐ-SKHCN ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành ...
Đề tài Tôn giáo tại Đà Nẵng - lịch sử, hiện tại và xu hướng vận động (12/07/2013)
Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Quyết định số 858/QĐ-SNV ...
Đề án triển khai mô hình một cửa điện tử tập trung tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng (27/05/2013)
Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2013
Đề tài nghiên cứu về Bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng CCHC thành phố Đà Nẵng (11/11/2012)
1. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến hoàn thiện Hệ thống Theo dõi - Đánh giá kết quả cải cách hành ch...
Phiếu đăng ký kết quả thực hiện đề tài khoa học "Nghiên cứu, đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tại thành phố Đà Nẵng" (20/12/2011)
Phiếu đăng ký kết quả thực hiện đề tài khoa học "Nghiên cứu, đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ, c...
Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tại thành phố Đà Nẵng" (14/07/2011)
Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ, c...
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 1 9 0 5 8 9 9
Hôm nay: 159
Hôm qua: 3.545
Tuần này: 15.979
Tháng này: 17.961
Tổng cộng: 41.905.899