Sơ đồ tổ chức

Lãnh đạo Sở
Giám đốc Sở
Võ Ngọc Đồng
Phó Giám đốc Sở
 Ngô Khôi - Nguyễn Thương - Nguyễn Văn Chiến

Văn phòng Sở
Chánh Văn phòng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Phó Chánh Văn phòng
Hoàng Công Nghĩa

Chuyên viên và Nhân viên
Lê Đức Thọ - Ngô Thị Kim Thúy - Nguyễn Vỹ Phượng
Nguyễn Thị Tố Loan - Trần Đức Anh - Phan Đăng Thiết

Phòng Thanh tra
Chánh Thanh tra
Võ Ngọc Phi
Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Quốc Dũ

 

Phòng Tổ chức, biên chế
Trưởng phòng
Lê Phú Nguyện
Phó Trưởng phòng
Trà Hoa Nữ
Chuyên viên
Bùi Thị Thu Linh
Huỳnh Bảo Trung

Trần Thị Bích Diễm

Phòng Cải cách hành chính
Trưởng phòng
Võ Thị Tuyền
Phó Trưởng phòng
Trần Vũ Linh
Chuyên viên
Lê Thị Thu Thủy
Vũ Thanh Nguyên

Phạm Thị Thanh Hương

Phòng Xây dựng chính quyền và thanh niên
Trưởng phòng
Trần Trung Sơn
Phó Trưởng phòng
Phan Thị Thanh

Võ Triều Anh
Chuyên viên
Trần Thị Bích Thy
Lê Thị Kim Thảo

Phòng Công chức, viên chức
Trưởng phòng
Võ Văn Việt
Phó Trưởng phòng
Võ Thị Thu Diễm
Mai Kim Anh
Chuyên viên
Dương Trúc Tiên
Trần Thị Huyền Trang

 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Chi cục trưởng
Đỗ Thị Nguyệt Minh
Phó Chi cục trưởng
Phạm Đức Tuấn
Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp
Lê Thị Huỳnh
Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp
Nguyễn Thị Thu Hòa

Chuyên viên
Nguyễn Thị Dung
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ
Ngô Lan Anh
Nguyễn Thị Dung
Chuyên viên
Lê Thanh Hải

Ban Thi đua - Khen thưởng
Trưởng ban
Đặng Chí Thanh
Phó Trưởng ban
Hồ Quý Đức

Lê Hoàng Phúc
Trưởng phòng Nghiệp vụ I
Trương Thị Thông
Trưởng phòng Nghiệp vụ II
Trịnh Thị Hợi
Trưởng phòng Tổng hợp
Trần Danh Nam
Phó Trưởng phòng Tổng hợp
-
Chuyên viên
Hồ Văn Dũng 
Nguyễn Thị Kim Oanh - Trần Thị Kim Oanh
Lê Thị Kim Thoa - Phạm Thị Kim Nhung
  Nguyễn Thị Kim Hồng - Hoàng Tôn Nữ Như Ngọc

Ban Tôn giáo
Trưởng ban
Ngô Khôi
Phó Trưởng ban
Nguyễn Cao Cường
Trưởng phòng Nghiệp vụ
Nguyễn Văn Năm
Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp
Nguyễn Thị Hồng
Trưởng phòng Dân tộc - Tín ngưỡng
-
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ
Nguyễn Đình Tuấn
Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp
Đinh Đức Hiền
Phó Trưởng phòng Dân tộc - Tín ngưỡng
Quảng Thành Danh
Chuyên viên
Chế Trần Diệu Ánh - Lâm Quang Mịch
Vũ Văn Thước - Hồ Thị Thúy Vân
Trần Văn Thuyết - Vũ Thị Minh Thuận

Lê Văn Trọng

Trung tâm phát triển Nguồn nhân lực chất lượng cao
Giám đốc
Dương Thúy Hằng

Phó Giám đốc

Lương Ngọc Vi Ba
Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

Nguyễn Văn Dũng

Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

Lương Ngọc Vi Ba

Chuyên viên

Đặng Thị Nguyệt - Phạm Thị Ngọc Hằng

Bùi Thị Quỳnh Giao - Trần Thị Vĩ

Nguyễn Việt Bảo - Nguyễn Thị Hoa

Trưởng Phòng Quản lý nhân lực

-

Phó Trưởng Phòng Quản lý nhân lực

Nguyễn Phạm Minh Hải

Nguyễn Thị Thu Trang

Chuyên viên

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Phạm Thùy Trang

 Trưởng Phòng Phát triển nhân lực

Đỗ Thị Hạnh Chi

 Phó Trưởng Phòng Phát triển nhân lực

Trần Thị Hoa

Chuyên viên
Lê Thị Minh Nguyệt - Từ Văn Vũ Bình

Nguyễn Hoàng Đan Thy - Nguyễn Hồ Thục Uyên

Dương Hoài Lan - Trần Thị Thanh Hương

Tạ Thanh Vương

 

Trung tâm lưu trữ lịch sử
Giám đốc
Mai Hải Nam

Phó Giám đốc

Huỳnh Thị Ánh Ngọc
Chuyên viên
 Nguyễn Thị Ngọc Yến - Đinh Thị Nguyên Quý
Trần Thị Hiếu - Phạm Thị Phượng
Đặng Quang Thanh - Nguyễn Thị Kim Sương
Dương Thị Minh Tâm - Nguyễn Thị Mai Thi
Đặng Thị Thúy Ngân - Thái Bá Hậu -Võ Thị Hồng Loan

 

 

         
Nội dung chưa được xuất bản
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 6 1 8 5 7 9
Hôm nay: 2.869
Hôm qua: 3.436
Tuần này: 0
Tháng này: 105.508
Tổng cộng: 39.618.579