BIỆT PHÁI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Cập nhật lúc: 13:59 - 14/09/2017 Lượt xem: 1204

    Biệt phái, theo Luật Cán bộ, công chức: "là việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ"; theo Luật Viên chức: "Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức". Theo 02 Luật này, thời gian biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định. Cơ quan, tổ chức, đơn vị cử công chức biệt phái có trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi khác của công chức được cử biệt phái; đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

 

    Trong thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp đã cử biệt phái công chức, viên chức để kịp thời giải quyết công việc cấp bách, đột xuất góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

    Tuy nhiên, một số cơ quan hành chính đã biệt phái công chức, hợp đồng lao động để bố trí làm công việc chuyên môn thường xuyên tại đơn vị sự nghiệp và ngược lại tại một số đơn vị sự nghiệp đã biệt phái viên chức, hợp đồng lao động để bố trí làm công tác chuyên môn thường xuyên tại cơ quan hành chính. Hiện nay, số lượng công chức hành chính cũng như số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao đều căn cứ nhu cầu vị trí việc làm cụ thể từng cơ quan, đơn vị. Do vậy, việc cử biệt phái công chức, viên chức để làm công việc chuyên môn trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến việc bố trí công tác, không đủ người để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức cử đi biệt phái. Đối với lao động hợp đồng đó là sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động; sau khi ký hợp đồng lại cử đi biệt phái đến làm việc tại cơ quan, đơn vị khác dẫn đến đã thiếu người làm việc lại càng thiếu thêm; cơ quan cử biệt phái chi trả tiền lương và các chế độ khác cho người được cử biệt phái sẽ ảnh hưởng đến việc tiết kiệm để có thu nhập tăng thêm tại cơ quan, đơn vị; một số đơn vị sự nghiệp tuy biết thiếu người làm việc, còn phải trả lương và chế độ chính sách khác cho viên chức biệt phái, trả lương làm việc ngoài giờ cho viên chức do thiếu người, nhưng do là đơn vị trực thuộc phải chấp hành quyết định cơ quan quản lý. Mặt khác, đối với lao động hợp đồng cử biệt phái đến cơ quan hành chính để thực hiện công tác chuyên môn thường xuyên, có tính chất pháp lý chịu trách nhiệm cá nhân khi giải quyết công việc nếu không đúng quy định, không đúng pháp luật thì cũng khó quy trách nhiệm.

 

    Để việc cử công chức, viên chức biệt phái đúng theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử biệt phái cần cân nhắc, hạn chế việc cử biệt phái lâu dài để thực hiện công tác chuyên môn thường xuyên; không cử lao động hợp đồng từ đơn vị sự nghiệp biệt phái để thực hiện công việc chuyên môn thường xuyên tại các cơ quan hành chính. Hiện nay, đang thực hiện việc tinh giảm biên chế tại các cơ quan hành chính, sắp xếp lại số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp, cho nên các cơ quan, đơn vị cử biệt phái để đến cơ quan, đơn vị khác thực hiện công việc chuyên môn lâu dài thì cần xác định lại số biên chế giao, số lượng người làm việc có thể xem dôi dư, cần cắt giảm cho hợp lý, không để tình trạng nơi thừa bố trí công chức làm việc khác, nơi thiếu không có người làm việc./.

 

Võ Ngọc Phi

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 4 4 1 8 6 5
Hôm nay: 3.696
Hôm qua: 4.233
Tuần này: 7.929
Tháng này: 59.292
Tổng cộng: 39.441.865