Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2017 của thành phố Đà Nẵng
Cập nhật lúc: 08:37 - 15/09/2017 Lượt xem: 320

    Trong quý III năm 2017, thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện một số chính sách và cách làm mới, tạo sự chuyển biến trong công tác cải cách hành chính, cụ thể là:

 

    1. Tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị như: Đôn đốc, thẩm định danh mục thủ tục hành chính ngoài một cửa của 04 đơn vị thí điểm; triển khai để các cơ quan, đơn vị đăng ký, tổ chức tập huấn triển khai công cụ giám sát và quản lý tiến độ công việc, văn bản đến.

 

    2. Tiến hành khảo sát thực tế tình hình triển khai máy xếp hàng tự động tại Trung tâm Hành chính thành phố, UBND quận Hải Châu, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi. Trên cơ sở đó, đã triển khai và truyền thông về tiện ích tra cứu số thứ tự xếp hàng tự động đến công chức, người dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

    3. Xây dựng ứng dụng đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân với phiên bản dùng cho điện thoại; hướng dẫn triển khai việc đánh giá hài lòng trên máy tính bảng tại Trung tâm hành chính.

 

    4. Trình UBND thành phố cải tiến phương thức đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính của thành phố nhằm nâng cao hiệu quả và phù hợp với tình hình mới ở địa phương và yêu cầu nâng cao chất lượng theo bộ tiêu chí của Trung ương để áp dụng trong năm 2018, nghiên cứu ban hành Bộ chỉ số đánh giá xếp hạng CCHC năm 2017.

 

    5. Hoàn thiện việc xây dựng cẩm nang dành cho công chức phụ trách CCHC tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng.

 

    6. Hoàn thiện việc xây dựng Quy định về cơ chế sử dụng thông tin thu thập từ kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công để cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công.

 

    7. Triển khai công cụ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố về xử lý vi phạm trong quá trình giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân.

 

    Ngoài ra, tiếp tục triển khai Đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, các cơ quan, đơn vị tuyên truyền về công tác CCHC thông qua các hình thức hiệu quả như: Chuyên mục CCHC trên làn sóng của Đài Phát thanh -  Truyền hình; các buổi tọa đàm, đối thoại, tập huấn; tuyên truyền thông qua các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương; các trang thông tin điện tử của thành phố, của ngành, địa phương, xây dựng chuyên mục thông tin, tuyên truyền về CCHC thông qua tổng đài hành chính công 02363.881888. Đặc biệt, tại nhiều quận, huyện việc tuyên truyền CCHC còn được đẩy mạnh tới từng tổ dân phố, thôn thông qua các hình thức như: Cung cấp miễn phí tờ rơi, in sổ tay, bút viết, móc gắn chìa khóa... về nội dung công tác tuyên truyền thủ tục hành chính, khảo sát mức độ hài lòng, việc cung ứng dịch vụ công mức 3,4; thành lập tổ tuyên truyền đến tận nhà dân để tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, khảo sát ý kiến người dân; cử cán bộ, công chức của UBND quận, phường tham gia các cuộc họp tổ dân phố, thôn để phổ biến, tuyên truyền về CCHC...

   

    Việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong năm 2017 tập trung vào các thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực nhạy cảm, cắt giảm về thời gian, chi phí, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao nâng lực cạnh tranh của thành phố. Trong quý III năm 2017, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định về việc phân cấp, ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực về giao thông vận tải và xây dựng tại UBND quận Thanh Khê. Tham mưu trình UBND thành phố bãi bỏ Quyết định số 5001/QĐ-UBND về ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp để phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

 

    Song song với việc triển khai phần mềm một cửa tập trung, UBND thành phố đã ban hành quy định về việc xác thực và sử dụng hồ sơ điện tử của công dân, CBCCVC trong việc thực hiện các giao dịch hành chính với cơ quan nhà nước. Việc xây dựng hệ thống hồ sơ điện tử khách hàng là một bước tiến trong việc cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt các giấy tờ cho công dân, tổ chức, giảm thời gian xử lý của công chức tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cũng như các phòng chuyên môn. Bên cạnh đó, việc đưa vào ứng dụng hồ sơ điện tử khách hàng cũng là tiền đề cho việc đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 khi người đăng ký dịch vụ công đã được xác thực và cấp tài khoản trên hệ thống.

                                                                  

Vũ Thanh Nguyên

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 3 1 6 5 3 0
Hôm nay: 350
Hôm qua: 3.103
Tuần này: 3.453
Tháng này: 73.115
Tổng cộng: 39.316.530