Nhiều chính sách mới liên quan đến công tác Nội vụ có hiệu lực từ tháng 10 năm 2017
Cập nhật lúc: 13:58 - 04/10/2017 Lượt xem: 320

    Từ tháng 10 năm 2017, có nhiều chính sách mới trong các lĩnh vực Nội vụ có hiệu lực thi hành như:  Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Hướng dẫn mới về bổ nhiệm ngạch và xếp lương công chức; Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập;

 

    1. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

 

    Có hiệu lực từ ngày 01/10/2017, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ đã quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

 

    Theo đó, Nghị định có một số điểm mới về tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, Chiến sĩ thi đua cơ sở và thay đổi mức tiền thưởng đối với một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

 

    Nghị định có thay đổi mức tiền thưởng đối với một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, cụ thể như:

 

    - Danh hiệu " Cờ thi đua của Chính phủ" được thưởng 12,0 lần mức lương cơ sở (theo quy định trước đây là 24,5 lần).

 

    - Danh hiệu " Cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể TW " được thưởng 8 lần mức lương cơ sở (theo quy định trước đây trước đây là 15,5 lần).

 

    - Hình thức khen thưởng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" đối với cá nhân được thưởng 3,5 lần mức lương cơ sở (theo quy định trước đây là 1,5 lần).

 

    2. Sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

 

    Có hiệu lực từ ngày 01/10/2017, Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính quy định công chức được bổ nhiệm vào các ngạch công chức chuyên ngành hành chính được áp dụng bảng lương tương ứng tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

 

    Theo đó, áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước đối với các ngạch công chức sau: Ngạch chuyên viên cao cấp áp dụng công chức loại A3 (nhóm I), có hệ số lương từ 6.20 - 8.00; Ngạch chuyên viên chính áp dụng công chức loại A2 (nhóm I), có hệ số lương từ 4.40 - 6.78; Ngạch chuyên viên áp dụng công chức loại A1, có hệ số lương từ 2.34 - 4.98; Ngạch cán sự áp dụng công chức loại A0, có hệ số lượng từ 2.10 - 4.89 và Ngạch nhân viên áp dụng công chức loại B, có hệ số lương từ 1.86 - 4.06. Đối với Ngạch nhân viên lái xe cơ quan áp dụng Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ, hệ số lương dao động từ 2.05 - 4.03.

 

    3. Quy định điều kiện đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

 

    Có hiệu lực kể từ ngày 03/10/2017, Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/08/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

 

    Theo đó, giáo viên dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau: Cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi và được cấp có thẩm quyền cử đi dự thi; Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi; Có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi theo quy định…

 

    Giáo viên dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải trải qua 04 môn thi: Kiến thức chung; Chuyên môn, nghiệp vụ; Ngoại ngữ và Tin học. Trong đó, miễn thi Ngoại ngữ đối với giáo viên có tuổi đời từ 55 tuổi trở lên (với nam) và 50 tuổi trở lên (với nữ); Giáo viên vùng dân tộc thiểu số và miền núi…


    4. Quy định mới về điều kiện cán bộ, công chức được cử đi đào tạo sau đại học

 

    Có hiệu lực từ ngày 21/10/2017, Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ đã có quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

 

    Cụ thể, cán bộ, công chức được cử đi đào tạo sau đại học phải đáp ứng 04 điều kiện, gồm: Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu; Có cam kết làm việc sau đào tạo ít nhất việc gấp 02 lần thời gian đào tạo; Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

 

    Viên chức được cử đi đào tạo phải đáp ứng 03 điều kiện, gồm: Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có); Có cam kết làm việc sau đào tạo ít nhất việc gấp 02 lần thời gian đào tạo; Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

 

    Trường hợp: Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo; Không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp; Đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp nhưng bỏ việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết nêu trên phải đền bù chi phí đào tạo.

 

Hoàng Phúc

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 3 1 6 5 2 8
Hôm nay: 348
Hôm qua: 3.103
Tuần này: 3.451
Tháng này: 73.113
Tổng cộng: 39.316.528