CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Cập nhật lúc: 16:17 - 16/10/2017 Lượt xem: 404

    Ngày 11/10/2017 Chủ tịch UBDN thành phố ký Quyết định số 5696/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Bộ TTHC mới) thay thế Quyết định số 7096/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 và Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 21/3/2016.

 

    So với Bộ thủ tục hành chính được ban hành năm 2016, tổng số thủ tục hành chính tại Bộ TTHC mới là 82 thủ tục, tăng 07 thủ tục

Bảng so sánh, đối chiếu Bộ TTHC cũ và mới

 

TT

Bộ thủ tục hành chính cũ

(Quyết định 7096/QĐ-UBND)

Bộ thủ tục hành chính mới

(Quyết định 5696/QĐ-UBND)

  1.  

- Khối Văn phòng Sở: 48 TTHC

- Khối Văn phòng Sở: 51 TTHC

  1.  

- Ban TĐKT: 4 TTHC

- Ban TĐKT: 4 TTHC

  1.  

- Ban Tôn giáo: 17 TTHC

- Ban Tôn giáo: 17 TTHC

  1.  

- Chi cục VTLT: 6 TTHC

- Chi cục VTLT: 6 TTHC

  1.  

 

- Trung tâm PTNNLCLC: 4 TTHC

 

    Trong đó có 10 thủ tục hành chính mới ban hành (04 thủ tục lĩnh vực công chức viên chức, 02 thủ tục lĩnh vực tổ chức, biên chế, 04 thủ tục lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao). Việc xây dựng và ban hành mới 10 thủ tục hành chính lần này nhằm mục đích công khai, minh bạch quy trình giải quyết hồ sơ đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, tăng cường trách nhiệm của cán bộ công chức trong việc giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân, tránh hiện tượng tồn đọng, xử lý hồ sơ kéo dài.

 

    Bộ TTHC mới cũng đã bãi bỏ 03 thủ tục thuộc lĩnh vực công chức viên chức đó là (Thoả thuận chế độ phụ cấp thâm niên theo ngành, lĩnh vực; Thỏa thuận tiếp nhận viên chức từ các đơn vị không thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý đến công tác tại đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng; Điều động công chức đến công tác tại các cơ quan, đơn vị không thuộc biên chế của UBND thành phố thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố). Việc bãi bỏ các thủ tục này dựa trên sự phân cấp tại Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý; Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính và quản lý công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý. Việc phân cấp giúp các Sở, ban, ngành, quận, huyện chủ động hơn trong việc giải quyết vấn đề nhân lực, các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động, tránh việc hồ sơ được giải quyết ở nhiều cấp, nhiều ngành gây mất thời gian, lãnh phí công sức của nhân dân.

   

    Sở Nội vụ cũng đã tham mưu đơn giản hóa thành phần hồ sơ đối với 10 thủ tục, rút ngắn thời gian với 05 thủ tục và sửa đổi bổ sung cơ sở pháp lý đối với 20 thủ tục. Việc rút ngắn thành hồ sơ, thời gian giải quyết là sự nỗ lực của đội ngũ công chức, viên chức Sở trong việc nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ theo phương châm "nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn" gắn với tinh thần "trách nhiệm, gương mẫu, chuyên nghiệp" ngày càng hiệu quả và thiết thực, mang lại sự hài lòng cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch tại Sở.

 

Trần Đức Anh

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 3 1 8 2 0 1
Hôm nay: 2.021
Hôm qua: 3.103
Tuần này: 5.124
Tháng này: 74.786
Tổng cộng: 39.318.201