Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2017
Cập nhật lúc: 09:27 - 19/10/2017 Lượt xem: 257

    Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2017, Chi cục Văn thư – Lưu trữ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2017 nhằm đánh giá kết quả đạt được, những công việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành để tập trung chỉ đạo thực hiện.

 

(Khai mạc Hội nghị Sơ kết 9 tháng đầu năm 2017)

 

    Tham dự Hội nghị có ông Đặng Công Chúc - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chánh Văn phòng Sở Nội vụ cùng với tập thể công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

 

(Ông Đặng Công Chúc - Phó Giám đốc Sở ý kiến chỉ đạo)

 

    Trong 9 tháng đầu năm 2017, công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Chi cục đã có nhiều nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, như:

 

    + Tham mưu Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác văn thư, lưu trữ như: Công văn số 8009/UBND-SNV ngày 09 tháng 10 năm 2017 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử…;

 

    + Kịp thời tham mưu lãnh đạo Sở Nội vụ hướng dẫn cơ quan, đơn vị trong việc quản lý tài liệu lưu trữ: Hướng dẫn số 174/HD-SNV ngày 8 tháng 02 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc triển khai một số nội dung thực hiện chỉnh lý và số hóa tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan địa phương thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý…;  kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 của các cơ quan, địa phương;

 

    + Thực hiện đúng thời gian quy định về công tác thẩm định danh mục thành phần tài liệu của hồ sơ bảo quản vĩnh viễn, mục lục hồ sơ đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử thành phố, danh mục tài liệu hết giá trị;

 

    + Hoàn thành các lớp tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ theo kế hoạch được giao;

 

    + Đảm bảo thực hiện đúng quy định về công tác bảo quản hồ sơ, tài liệu, công tác thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng; thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng về công tác chỉnh lý hồ sơ, tài liệu tại các cơ quan, đơn vị.

 

    Tuy nhiên vẫn còn một số công việc chưa thực hiện theo đúng kế hoạch, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ trong thời gian đến.

 

    Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2017, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã hoàn thành được khối lượng công việc lớn, dù vẫn còn một số công việc chưa thực hiện tốt do còn lúng túng trong công tác tổ chức như Đề án tu bổ, phục chế tài liệu. Tiếp thu các ý kiến lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo Chi cục đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động sẽ tiếp tục nỗ lực, phối hợp công việc nhịp nhàng với nhau hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong 3 tháng cuối năm, để làm tiền đề hướng đến nhiệm vụ trong năm 2018 sắp đến./.

 

Nguyễn Thị Dung

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 3 1 8 2 0 0
Hôm nay: 2.020
Hôm qua: 3.103
Tuần này: 5.123
Tháng này: 74.785
Tổng cộng: 39.318.200