Đà Nẵng: Công chức không lập hồ sơ sẽ không được đánh giá loại tốt và xuất sắc
Cập nhật lúc: 15:50 - 14/11/2017 Lượt xem: 373

    Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, địa phương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg và yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện một số nội dung như:

 

    1. Ban hành văn bản chỉ đạo, có các biện pháp để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc trong việc lập hồ sơ và giao nộp tài liệu đến hạn nộp lưu vào lưu trữ cơ quan theo đúng quy định.

 

    2. Chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào lưu trữ cơ quan; chỉ đạo lưu trữ cơ quan thực hiện giao nộp tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử thành phố.

 

    3. Chậm nhất đến hết năm 2021, các cơ quan, địa phương chỉnh lý dứt điểm tài liệu lưu trữ hình thành từ năm 2015 trở về trước đang bó gói, tồn đọng, tích đống tại cơ quan.

 

    4. Bố trí kho lưu trữ đủ diện tích để bảo quản tài liệu hình thành tại cơ quan và đáp ứng yêu cầu bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật; tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu có hiệu quả để phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ.

 

    5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý văn bản đi, đến và lập hồ sơ công việc điện tử.

 

    6. Đối với những cơ quan có kết quả xếp loại công tác văn thư, lưu trữ hàng năm không đạt thì lãnh đạo cơ quan trực tiếp phụ trách công tác văn thư, lưu trữ và bộ phận trực tiếp thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan không được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

    7. Lấy việc lập hồ sơ là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm đối với công chức, viên chức và người lao động. Công chức, viên chức và người lao động không thực hiện lập hồ sơ đối với những công việc được giao giải quyết hoặc chất lượng hồ sơ được lập không đạt, không được xếp loại hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

    Từ những ý kiến chỉ đạo trên, có thể thấy được lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đặc biệt quan tâm tới công tác văn thư, lưu trữ, đặc biệt là việc lập hồ sơ của công chức, viên chức, người lao động./.

                                                                            

Thùy Dung

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 3 4 3 4 2 0
Hôm nay: 3.254
Hôm qua: 3.606
Tuần này: 3.254
Tháng này: 100.005
Tổng cộng: 39.343.420