Đề xuất bổ sung trường hợp tinh giản biên chế
Cập nhật lúc: 16:01 - 14/11/2017 Lượt xem: 253

    Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị  định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của  đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 

    - Cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm cần đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn hoặc phải chuyển sang vị trí việc làm khác nhưng cá nhân không có nhu cầu, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và  được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng đồng ý.

 

    - Cán bộ, công chức, viên chức có chuyên ngành  đào tạo không phù hợp với  vị trí việc làm  hiện  đang  đảm  nhiệm nên  bị hạn chế năng  lực hoàn  thành công việc  được giao, có thể bố trí việc làm khác, nhưng cá nhân không có nhu cầu, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan,  đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng đồng ý.

 

    -  Cán  bộ,  công  chức,  viên  chức  có  phân  loại  đánh  giá  xếp  vào  mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm tinh giản biên chế và  cơ quan  trực  tiếp quản  lý,  sử dụng  đánh  giá  khó  có  thể tiếp  tục  hoàn thành nhiệm vụ do năng lực hạn chế, đồng thời cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng đồng ý.

 

    - Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh  đạo do sắp xếp tổ chức bộ máy thôi giữ chức vụ lãnh đạo, có thời gian công tác còn dưới 3 năm, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng đồng ý.

 

    Đồng thời, dự thảo cũng bổ sung Khoản 4  Điều 12 về cách tính trợ cấp: Thời  điểm được dùng làm căn cứ  để tính đủ tuổi đời hưởng chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi là ngày 01 tháng sau liền kề với tháng sinh của  đối tượng; trường hợp trong hồ sơ của  đối tượng không ghi rõ ngày, tháng sinh trong năm thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sau liền kề với năm sinh của đối tượng.

 

Nguồn báo http://baochinhphu.vn/

 Văn phòng sở

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 3 4 3 4 9 0
Hôm nay: 3.324
Hôm qua: 3.606
Tuần này: 3.324
Tháng này: 100.075
Tổng cộng: 39.343.490