Tiến tới tất cả đảng viên là cán bộ, công chức đều phải kê khai tài sản
Cập nhật lúc: 10:50 - 15/11/2017 Lượt xem: 201
    Ngày 09/11/2017,  báo  cáo  trước  Quốc  hội  về Dự thảo  Luật  Phòng  chống tham nhũng sửa  đổi, ông  Lê  Minh  Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ cho hay, tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng chưa  đáp  ứng yêu cầu, số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện còn ít, một số vụ việc xử lý còn kéo dài, chưa nghiêm.

 

    Bên cạnh đó, việc thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả thấp, gây tâm lý bức xúc và hoài nghi trong xã hội về quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Do đó, việc sửa đổi Luật PCTN là hết sức cần thiết cần mở rộng diện kê khai tài sản.

Về phạm vi sửa  đổi, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết hiện đang có hai quan  điểm khác nhau về  đối  tượng thuộc diện  kê khai  tài sản.

 

    Theo đó, quan điểm thứ nhất cho rằng, cần mở rộng đối tượng kê khai tài sản, thu nhập. Bởi lẽ, Nghị quyết Trung  ương 3 khóa X về tăng  cường  sự lãnh  đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí  đưa ra một trong các giải pháp là tiến tới thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của tất cả các cán bộ, công chức là đảng viên.

 

    Theo phương án này, việc kê khai tài sản, thu nhập là bắt buộc  đối với tất cả công chức khi được bổ nhiệm vào ngạch; viên chức giữ chức vụ lãnh  đạo, quản lý; cán bộ, công chức khi được bầu, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã  hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác được giao biên chế và sử dụng tài chính công, tài sản công.

 

    Quan điểm thứ hai lại cho rằng, nên thu hẹp đối tượng kê khai tài sản, thu nhập, theo đó tập trung vào đối tượng có hệ số phụ cấp chức vụ cao (từ 0,7 trở lên ở cấp trung ương và 0,9 trở lên ở cấp địa phương) và một số đối tượng có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,7 là người  đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong một số lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao do Chính phủ quy định.

 

    Công khai tài sản tại hội nghị cử tri: Về công khai bản kê khai tài sản, thu nhập, ông Khái cũng cho biết có hai quan điểm. Quan điểm thứ nhất cho rằng, bản  kê khai tài sản, thu nhập được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc. Đối với người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh  đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm khi tiến hành quy trình bổ nhiệm.

 

    Đối với người ứng cử  đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội  đồng nhân dân phải được công khai tại hội nghị cử tri nơi công tác và và tại điểm bầu cử. Thời điểm, hình thức công khai được thực hiện theo quy định của Hội  đồng bầu cử quốc gia. Đối với người dự kiến  được bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, Hội  đồng nhân dân phải  được  công khai  với  đại  biểu Quốc hội,  đại  biểu  Hội  đồng  nhân  dân trước khi bầu, phê chuẩn; đối với người dự kiến bầu giữ chức vụ lãnh đạo

 

    Quan điểm thứ hai cho rằng, về cơ bản vẫn giữ các hình thức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập như quan điểm thứ nhất, tuy nhiên thay hình thức "công  khai  tại  cơ quan,  tổ chức,  đơn vị nơi người  kê khai  thường  xuyên  làm việc" bằng hình thức "công khai tại cuộc họp chi bộ nơi người kê khai là đảng viên sinh hoạt" cho phù hợp với Nghị quyết Trung  ương 3 khóa X của  Đảng: "… Tiến tới, tất cả đảng viên là cán bộ, công chức đều phải kê khai tài sản, công bố trong chi bộ, cấp ủy và giải trình nguồn gốc khi có yêu cầu".

 

Nguồn báo http://tienphong.vn

 Văn phòng sở

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 3 4 3 4 6 2
Hôm nay: 3.296
Hôm qua: 3.606
Tuần này: 3.296
Tháng này: 100.047
Tổng cộng: 39.343.462