Đà Nẵng: Phấn đấu cắt giảm ít nhất 20% số báo cáo định kỳ trong cơ quan hành chính nhà nước
Cập nhật lúc: 08:52 - 28/11/2017 Lượt xem: 299

Đó là yêu cầu được UBND thành phố xác định  rõ trong Kế hoạch số 5919/KH-UNBD ngày 22/11/2017 triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể Kế hoạch xác định yêu cầu đối với tất cả các cơ quan hành chính nhà nước phải rà soát, xây dựng Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo phải đạt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết nhằm giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo. Cơ sở chính của việc thực hiện đơn giản hóa chế độ báo cáo chính là gắn liền với khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo tính tích hợp và chia sẽ; thông qua đó, tăng cường việc sử dụng thống nhất số liệu, thông tin từ báo cáo.

Về quy trình thực hiện, trên cơ sở Quyết định số 6568/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 22/11/2017 về việc phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn thành phố, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo trước ngày 20/01/2018. Tiêu chí phục vụ cho việc rà soát và đơn giản hóa báo cáo gồm có:

- Tính cần thiết của báo cáo

- Tính hợp lý của báo cáo

- Tính hợp pháp của chế độ báo cáo

Trên cơ sở phương án rà soát, đơn giản hóa được đề xuất từ các cơ quan, đơn vị, Văn phòng UBND thành phố sẽ tổng hợp và trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt phương án trước ngày 30/3/2018.

Tin tưởng, việc thực hiện Kế hoạch này sẽ góp phần thúc đẩy hơn việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thông tin báo cáo phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố./.

Hoàng Phúc

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 3 1 6 4 1 1
Hôm nay: 231
Hôm qua: 3.103
Tuần này: 3.334
Tháng này: 72.996
Tổng cộng: 39.316.411