Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có được phân cấp, ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của mình?
Cập nhật lúc: 09:26 - 25/12/2017 Lượt xem: 264

    Do sự nhầm lẫn về mối quan hệ giữa chủ thể và đối tượng được phân cấp, ủy quyền mà trong thực tế có nhiều trường hợp việc phân cấp, ủy quyền được thực hiện chưa đảm bảo quy định.

 

    Luật chính quyền địa phương năm 2015 quy định cụ thể chủ thể và đối tượng được phân cấp, ủy quyền. Điều 13 và Điều 14 của Luật quy định "Căn cứ vào yêu cầu công tác, khả năng thực hiện và điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được quyền phân cấp cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện một cách liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác"; "Trong trường hợp cần thiết, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên có thể ủy quyền bằng văn bản choỦy ban nhân dân cấp dưới hoặc cơ quan, tổ chức khác thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể".

 

    Đối với thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, Khoản 8 Điều 21 quy định: UBND cấp tỉnh "Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp dưới, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh".

 

    Đối với thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Khoản 7 Điều 22 quy định: Chủ tịch UBND cấp tỉnh "Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh".

 

    Như vậy, UBND cấp tỉnh thực hiện phân cấp, ủy quyền cho tổ chức (Ủy ban nhân dân cấp dưới, cơ quan, tổ chức khác), không được phân cấp, ủy quyền cho cá nhân (ví dụ như Chủ tịch UBND cấp tỉnh) để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của mình. Chủ tịch UBND cấp tỉnh không có thẩm quyền phân cấp, chỉ có thẩm quyền ủy quyền, cụ thể là thực hiện ủy quyền cho cá nhân có thẩm quyền (Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh), không được ủy quyền cho tổ chức.

 

    Vậy câu trả lời là: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không được phân cấp, ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

 

Bùi Thu Linh

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 3 1 6 4 5 1
Hôm nay: 271
Hôm qua: 3.103
Tuần này: 3.374
Tháng này: 73.036
Tổng cộng: 39.316.451