Quy định về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Cập nhật lúc: 11:05 - 11/01/2018 Lượt xem: 663

    Từ ngày 15 tháng 01 năm 2018, Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập được ban hành theo Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 29/2017/TT-BNV ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực thi hành.

 

    Theo quy định tại Thông tư số 28/2017/TT-BGDDTT, đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III được thực hiện thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ; từ hạng III lên hạng II được thực hiện thông qua việc xét, chẩm điểm hồ sơ và sát hạch. Đối với giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông, việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II được thực hiện thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ; từ hạng II lên hạng I thông qua việc xét, chẩm điểm hồ sơ và sát hạch. Việc sát hạch được thực hiện thông qua các hình thức làm bài khảo sát hoặc phỏng vấn: bài khảo sát là bài viết hoặc trắc nghiệm, thời gian không quá 45 phút; phỏng vấn thì thời gian không quá 15 phút đối với 01 người.

 

    Hồ sơ xét thăng hạng được chấm điểm theo thang điểm 100; điểm sát hạch chấm theo thang điểm 20. Điểm hồ sơ gồm các nhóm tiêu chí sau: nhóm tiêu chí đánh giá về khả năng thực hiện nhiệm vụ của giáo viên ở hạng đề nghị xét: 5,0 điểm; nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 20 điểm; nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 75 điểm; ngoài ra còn có điểm tăng thêm để tính cho các trường hợp có trình độ đào tạo, trình độ ngoại ngữ, tin học cao hơn so với quy định của từng hạng chức danh nghề nghiệp; trường hợp có thành tích được cấp có thẩm quyền khen tặng và điểm tiêu chuẩn, tiêu chí riêng do Hội đồng xét thăng hạng quy định.

 

    Để thực hiện xét thăng hạng đối với giáo viên thì phải thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo từng cấp học. Hội đồng xét thăng hạng giáo viên THCS, THPT từ hạng II lên hạng I và hội đồng xét thăng hạng giáo viên các trường chuyên biệt trực thuộc từ hạng III lên hạng II, hạng II lên hạng I do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập; Hội đồng xét thăng hạng đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập và các trường chuyên biệt từ hạng IV lên hạng III, từ hạng III lên hạng II do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố thành lập theo quy định về phân công, phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng. Quy trình chi tiết tổ chức xét thăng hạng được thực hiện theo Quy chế xét thăng hạng được ban hành theo Thông tư số 29/2017/TT-BGDĐT.

 

    Như vậy, đối với giáo viên ngoài hình thức thi thăng hạng theo Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐTngày 18 tháng 8 năm 2017 thì việc thăng hạng còn được thực hiện thông qua hình thức xét thăng hạng theo quy định./.

 

   Thu Diễm

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 3 1 6 4 6 9
Hôm nay: 289
Hôm qua: 3.103
Tuần này: 3.392
Tháng này: 73.054
Tổng cộng: 39.316.469