TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP
Cập nhật lúc: 11:10 - 11/01/2018 Lượt xem: 224

    Từ ngày 01/01/2018,Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp chính thức có hiệu lực thi hành. Nghị định là cơ sở cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tính toán định mức diện tích tối đa bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức khi xây dựng, sửa chữa trụ sở cơ quan làm việc.

 

    Cụ thể, cán bộ, công chức cấp xã được bố trí chỗ làm việc có diện tích tối đa 10m2/người; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 5m2/người; với các chức danh như: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND xã; Phó Bí thư Đảng ủy, diện tích chỗ làm việc được bố trí tối đa 15m2/người; với Phó Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các chức danh tương đương là 12m2/người.

 

    Ở cấp huyện, chỗ làm việc của Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND huyện có diện tích tối đa là 25m2/người; của cấp Phó là 15m2/người; của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn là 12m2/người; chuyên viên và các chức danh tương đương là 10m2/người….

 

    Ở cấp tỉnh, chỗ làm việc của Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh… rộng tối đa 50m2/người; với các tỉnh còn lại, các chức danh này được bố trí chỗ làm việc rộng tối đa 40m2/người, bao gồm cả diện tích làm việc và diện tích tiếp khách.Trưởng ban Đảng, Giám đốc sở và tương đương được bố trí diện tích tối đa 25m2/người; các chức danh trưởng, phó phòng chuyên môn là 12m2/người. Đối với chuyên viên và hợp đồng theo Nghị định 68 thì được bố trí diện tích tối đa từ 07-10 m2/người.

 

Trần Vũ Linh

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 3 1 6 4 7 0
Hôm nay: 290
Hôm qua: 3.103
Tuần này: 3.393
Tháng này: 73.055
Tổng cộng: 39.316.470