TỔNG KẾT CÔNG TÁC NGÀNH NỘI VỤ NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018
Cập nhật lúc: 14:50 - 31/01/2018 Lượt xem: 442

    Chiều ngày 29 tháng 01 năm 2018, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Võ Ngọc Đồng, Thành Ủy viên - Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị; cùng dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc, cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở.

 

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

 

    Trong năm 2017, Sở Nội vụ đã triển khai công việc khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác, bám sát chương trình công tác của UBND thành phố cũng như hoàn thành các nhiệm nhiều nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất do Bộ Nội vụ, Thường trực Thành ủy, HĐND và UBND thành phố giao. Có thể kể ra một số nhiệm vụ chính như:

 

    -Hoàn thành xuất sắc 03 nhiệm vụ trọng tâm UBND thành phố giao: Tham mưu UBND thành phố trình Thành ủy thông qua Đề án Sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố quản lý giai đoạn 2017-2020.Triển khai có hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.Triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo trong đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp và trong các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố.

 

    - Sở đã tham mưu UBND thành phố Quyết định thí điểm thành lập Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng. Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

 

    -Tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết quy định đối tượng và mức trợ cấp đối với CBCCVC, người lao động tham gia đào tạo, bồi dưỡng; Quyết định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, quản lý CCVC; quy định về số lượng cấp phó, công tác bổ nhiệm lại; quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc UBND các quận, huyện và các sở, ngành.

 

    - Tham mưu UBND thành phố ban hành ban hành Đề án Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị quận, huyện và Tổ Kiểm tra quy tắc đô thị phường.

 

    -Xây dựng và trình UBND thành phố ban hành Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài thủ tục hành chính đã thực hiện theo mô hình một cửa; Đề án tích hợp dữ liệu từ máy xếp hàng tự động tại các cơ quan, đơn vị.Ban hành và thực hiện Quy định về xây dựng mô hình phường, xã điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

    -Tham mưu UBND thành phố, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về quy định các chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng đến năm 2020…

 

    Với những kết quả đã đạt được, một số nhiệm vụ của Sở đã được Báo Đà Nẵng bình chọn là 01 trong 10 sự kiện tiêu biểu của thành phố (sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp; sắp xếp tổ dân phố) và Đài Phát thanh và truyền hình thành phố bình chọn 01 trong 10 sự kiện tiêu biểu của thành phố (Đà Nẵng 05 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính thành phố).

 

    Hội nghị cũng đả thảo luận và thống nhất về phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của ngành Nội vụ tập trung một số công việc chính như: Tiếp tục tham mưu triển khai chính sách tinh giản biên chế theo từng năm và trong giai đoạn 2016 - 2021; Tham mưu UBND thành phố thể chế hóa nội dung Đề án xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ đảm nhiệm các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và cán bộ chủ chốt thành phố đến năm 2025; triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý; Tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính". tham mưu Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn; Triển khai mở rộng các cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính ngoài thủ tục đã thực hiện theo cơ chế một cửa; đánh giá mô hình "phường, xã điện tử" trên địa bàn thành phố; Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các giải pháp để thực hiện tốt Đề án "Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" giai đoạn 2016 - 2020; tổ chức Hội nghị tổng kết Cụm thi đua 05 thành phố trực thuộc Trung ương; tiến hành khảo sát, rà soát thống kê các dân tộc thiểu số, các tổ chức Hội đoàn tôn giáo, các cơ sở tín ngưỡng để xây dựng và số hóa cơ sở dữ liệu về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; Triển khai thực hiện Đề án tu bổ phục chế tài liệu tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử thành phố; Tham mưu triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định ban hành quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng đến năm 2020;

 

    Tại Hội nghị, để ghi nhận sự nổ lực, thành tích công tác và sự đóng góp của CCVCNLĐ Sở, Lãnh đạo Sở đã công bố quyết định và tổ chức trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 04 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 03 tập thể, 06 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 và 2017; công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác năm 2017.

 

Ảnh: 04 tập thể được tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2017

 

    Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Ngọc đồng yêu cầu, ngoài việc đánh giá những kết quả đạt được, chưa đạt được của năm 2017 để rút kinh nghiệm, các đơn vị cần có những phương pháp, cách làm mới để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 một cách cụ thể hơn, hoàn thiện hơn, thực hiện đúng các nhiệm vụ, kế hoạch của Bộ Nội vụ, UBND thành phốgiao. Đồng thời, đồng chí Võ Ngọc Đồng đã phát động phong trào thi đua năm 2018 của Sở Nội vụ với mục tiêu phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thật sự là đòn bẩy để thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2018.

 

Đức Anh

 

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 4 4 1 8 1 7
Hôm nay: 3.648
Hôm qua: 4.233
Tuần này: 7.881
Tháng này: 59.244
Tổng cộng: 39.441.817