Đà Nẵng: Nỗ lực kiểm soát việc thực hiện các thủ tục hành chính ngoài “cơ chế một cửa” trong năm 2018
Cập nhật lúc: 10:20 - 09/02/2018 Lượt xem: 306

    Từ năm 2018, tiếp tục triển khai lộ trình thực hiện Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài "cơ chế một cửa", Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố triển khai các bước thực hiện tiếp theo trên cơ sở kết quả thực hiện thí điểm trong năm 2017.

 

    Gần đây, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký ban hành Công văn số 481/UBND-SNV ngày 19 tháng 01 năm 2018 về việc triển khai Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài "cơ chế một cửa" trong năm 2018. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố như sau:

 

    Đối với các sở, ban, ngành, triển khai việc xây dựng danh mục thủ tục hành chính ngoài một cửa, gửi lấy ý kiến Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 31 tháng 3 năm 2018. Sau khi có ý kiến của Sở Nội vụ, trong thời hạn 15 ngày, đơn vị phải thực hiện ban hành danh mục thủ tục hành chính ngoài một cửa và tổ chức triển khai áp dụng.

 

    Đối với UBND các quận, huyện, triển khai việc xây dựng danh mục thủ tục hành chính ngoài một cửa, gửi lấy ý kiến Sở Nội vụ trước ngày 30 tháng 9 năm 2018. Việc triển khai sẽ được thí điểm triển khai thực tế tại một quận (huyện) để rút kinh nghiệm, điều chỉnh Phần mềm phù hợp với đặc thù quản lý nhà nước và tổ chức bộ máy tại các quận, huyện.

 

    Chủ tịch UBND thành phố cũng đồng thời giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện Phần mềm, công khai công cụ tra cứu tình hình xử lý văn bản đến trong quý I năm 2018.

 

    Có thể nói, với việc triển khai lộ trình về kiểm soát thời gian thực hiện các thủ tục hành chính còn nằm ngoài "cơ chế một cửa", công tác cải cách hành chính thành phố sẽ tiếp tục có những bước đi mang tính chiều sâu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố./.

Hoàng Phúc

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 3 1 6 5 1 9
Hôm nay: 339
Hôm qua: 3.103
Tuần này: 3.442
Tháng này: 73.104
Tổng cộng: 39.316.519