Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2018
Cập nhật lúc: 16:55 - 20/03/2018 Lượt xem: 296

    Trong quý I năm 2018, thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện một số chính sách và cách làm mới, tạo sự chuyển biến trong công tác cải cách hành chính, cụ thể là:

 

    1. Tiếp tục nâng cấp, cập nhật các tính năng mới về cơ sở dữ liệu phần mềm theo dõi đánh giá xếp hạng cải cách hành chính tại website www.cchc.danang.gov.vn.

 

    2.  Tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản triển khai Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài thủ tục hành chính đã thực hiện theo mô hình một cửa đến tất cả các cơ quan, đơn vị.

 

    3. Tham mưu triển khai, báo cáo kết quả thực hiện Bộ Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, phối hợp triển khai điều tra xã hội học phục vụ đánh giá xếp hạng do Bộ Nội vụ tổ chức.

 

    4. Triển khai kiểm tra các đơn vị, địa phương để đánh giá xếp hạng cải cách hành chính, văn thư lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là năm thứ mười liên tiếp thành phố Đà Nẵng thực hiện quy định về việc đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính; là năm thứ bảy thành phố thực hiện việc đánh giá xếp loại công tác văn thư, lưu trữ và đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, thể hiện sự nghiêm túc trong chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, có ý nghĩa quan trọng để thúc đẩy các sở, ban, ngành và địa phương chú tâm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, văn thư lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin.

 

    5. Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố về xử lý vi phạm trong quá trình giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân bằng phần mềm quản lý.

 

    6. Mở rộng triển khai tiện ích đăng ký hẹn giờ giao dịch hành chính tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn. 

 

    7. Tiếp tục triển khai Đề án tích hợp dữ liệu từ máy xếp hàng tự động tại 100% UBND các quận, huyện và một số cơ sở y tế.

 

    8. Hoàn thành dự thảo các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và đấu thầu thực hiện tại UBND các quận, huyện theo phân cấp của UBND thành phố.

 

    Ngoài ra, tiếp tục triển khai Đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, các cơ quan, đơn vị tuyên truyền về công tác CCHC thông qua các hình thức hiệu quả như: Chuyên mục CCHC trên làn sóng của Đài Phát thanh -  Truyền hình; các buổi tọa đàm, đối thoại, tập huấn; tuyên truyền thông qua các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương; các trang thông tin điện tử của thành phố, của ngành, địa phương, xây dựng chuyên mục thông tin, tuyên truyền về CCHC thông qua tổng đài hành chính công 02363.881888. Đặc biệt, tại nhiều quận, huyện việc tuyên truyền CCHC còn được đẩy mạnh tới từng tổ dân phố, thôn thông qua các hình thức như: Cung cấp miễn phí tờ rơi, in sổ tay, bút viết, móc gắn chìa khóa... về nội dung công tác tuyên truyền thủ tục hành chính, khảo sát mức độ hài lòng, việc cung ứng dịch vụ công mức 3,4; thành lập tổ tuyên truyền đến tận nhà dân để tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, khảo sát ý kiến người dân; cử cán bộ, công chức của UBND quận, phường tham gia các cuộc họp tổ dân phố, thôn để phổ biến, tuyên truyền về CCHC...

 

    Việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong năm 2018 tập trung vào các thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực nhạy cảm, cắt giảm về thời gian, chi phí, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao nâng lực cạnh tranh của thành phố.  Theo Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2018 về rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, yêu cầu các sở ngành, UBND quận huyện phường xã phải tiến hành lựa chọn ít nhất 50% tổng số lĩnh vực thuộc bộ thủ tục hành chính của cơ quan đơn vị để rà soát, đánh giá.

 

    Hiện nay, trên địa bàn thành phố 100% cơ quan (trừ UBND huyện Hoàng Sa) đã có mạng số liệu chuyên dùng riêng của chính quyền thành phố (MAN) và kết nối internet tốc độ cao; cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng máy tính bình quân trên một công chức. Hạ tầng tương đối đầy đủ, hiện đại, sẵn sàng cho Chính quyền điện tử. Về ứng dụng, đã có hơn 300 phần mềm chuyên ngành được đơn vị ứng dụng hiệu quả. 100% hộp thư điện tử đơn vị được sử dụng hằng ngày, 99% lãnh đạo đơn vị, 100% CBCCVC sử dụng thường xuyên. Đặc biệt, có 26/26 sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; 10/10 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố và 08/08 UBND quận, huyện có website riêng của đơn vị, địa phương (100% trang thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ về cập nhật thông tin thường xuyên, kịp thời). Nhằm triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử: UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai 521 dịch vụ công trực tuyến (484 dịch vụ công mức 3 và 37 dịch vụ công 4) trong tổng số 1.273 thủ tục hành chính.

 

    Song song với việc triển khai phần mềm một cửa tập trung, UBND thành phố đã ban hành quy định về việc xác thực và sử dụng hồ sơ điện tử của công dân, CBCCVC trong việc thực hiện các giao dịch hành chính với cơ quan nhà nước. Việc xây dựng hệ thống hồ sơ điện tử khách hàng là một bước tiến trong việc cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt các giấy tờ cho công dân, CBCCVC, giảm thời gian xử lý của công chức tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cũng như các phòng chuyên môn. Bên cạnh đó, việc đưa vào ứng dụng hồ sơ điện tử khách hàng cũng là tiền đề cho việc đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 khi người đăng ký dịch vụ công đã được xác thực và cấp tài khoản trên hệ thống. Hiện nay, thành phố đã hoàn thành Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Giáo dục, UBND thành phố Đà Nẵng đang nghiên cứu để ban hành; xây dựng và đang hoàn thành Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Y tế.

                                                                 

  Vũ Thanh Nguyên

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 3 1 6 5 0 2
Hôm nay: 322
Hôm qua: 3.103
Tuần này: 3.425
Tháng này: 73.087
Tổng cộng: 39.316.502