Chế độ báo cáo thống kê mới của ngành Nội vụ
Cập nhật lúc: 16:20 - 04/04/2018 Lượt xem: 236

    Ngày 06/3/2018, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Việc báo cáo thống kê thực hiện theo 49 biểu mẫu báo cáo đã được ban hành tại Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ.

 

    Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác thống kê ngành Nội vụ gồm: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, tổ chức khác có liên quan theo quy định của pháp luật; các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

 

    Ở địa phương, Sở Nội vụ sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp số liệu thống kê phục vụ công tác báo cáo với Bộ Nội vụ. Số lượng báo cáo các Sở Nội vụ phải tổng hợp là 44/49 báo cáo trong 9 lĩnh vực. Thời gian nhận báo cáo của Bộ Nội vụ đã được thống nhất lại là ngày 28/02 của năm sau; riêng các biểu mẫu báo cáo về lĩnh vực thi đua, khen thưởng thì thời gian nhận báo cáo là ngày 15/12 của năm báo cáo.

 

    Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2018 và bãi bỏ Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ./.

Công Nghĩa

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 3 1 6 4 9 7
Hôm nay: 317
Hôm qua: 3.103
Tuần này: 3.420
Tháng này: 73.082
Tổng cộng: 39.316.497