Đà Nẵng triển khai sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập
Cập nhật lúc: 16:20 - 27/04/2018 Lượt xem: 387

    Ngày 24/4/2018, tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập. Hội nghị nhằm triển khai Kế hoạch số 2736/KH-UBND ngày 17/4/2018 thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 31/01/2018 của Thành ủy Đà Nẵng triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND thành phố ban hành Đề án Sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý giai đoạn 2018-2021.

 

    Công tác sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2021 gồm 02 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính:

 

    (1) Rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập: Đây là nhóm giải pháp chính của Đề án; trong đó, riêng trong năm 2018, thành phố Đà Nẵng sẽ sắp xếp, tổ chức lại, chuyển đổi 49 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành, giảm 28 đơn vị, còn 21 đơn vị. Đối với các nhiệm vụ giao các sở, ngành rà soát, nghiên cứu xây dựng Đề án sắp xếp thì thực hiện hoàn thành năm 2018-2019.

 

    (2) Đổi mới tổ chức, hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập gồm 04 giải pháp: Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Hoàn thiện cơ chế tài chính và thúc đẩy xã hội hoá dịch vụ sự nghiệp công; Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

 

Ông Trần Văn Miên – Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Văn Miên – Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao Sở Nội vụ và các sở liên quan đã chuẩn bị chu đáo, từ chủ trương đến nội dung, biện pháp và lộ trình thực hiện sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập. Ông Miên yêu cầu Sở Nội vụ và các sở chủ quản đẩy nhanh tiến độ, thực hiện đúng Đề án, quyết tâm hoàn thành việc sắp xếp 49 đơn vị sự nghiệp, giảm 28 đơn vị sự nghiệp công lập trước tháng 12 năm 2018. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập còn lại, không thuộc diện sắp xếp đầu mối tổ chức theo Đề án này thì cũng tiến hành rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức phòng ban bên trong, cơ cấu, tỉ lệ lao động chuyên môn và phục vụ, số lượng cấp phó từ đơn vị đến phòng ban, báo cáo về Sở Nội vụ và hoàn thành trước 10/11/2018. Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu việc sắp xếp phải đồng thời với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tư tưởng, giải quyết thỏa đáng chế độ chính sách cho viên chức, người lao động tinh giản biên chế do dôi dư, giải quyết tốt công tác cán bộ.

 

    Là thành phố đô thị loại I, thành phố Đà Nẵng có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi để tiến hành cải cách, đổi mới bộ máy sự nghiệp công lập, vừa tinh gọn bộ máy nhà nước ở địa phương, giảm chi tiêu ngân sách, vừa thúc đẩy hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp theo quy luật kinh tế thị trường. Việc thực hiện sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập sẽ góp phần đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể hóa thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII./.

         

Bùi Thu Linh

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 4 4 1 8 3 5
Hôm nay: 3.666
Hôm qua: 4.233
Tuần này: 7.899
Tháng này: 59.262
Tổng cộng: 39.441.835