Đà Nẵng quy định cơ cấu lao động, cơ cấu tổ chức bộ máy và tỉ lệ lãnh đạo quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập
Cập nhật lúc: 10:11 - 08/05/2018 Lượt xem: 205

    Để có cơ sở rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý đối với cơ cấu tổ chức bên trong, cơ cấu lao động và số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập khi chưa có các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, trên cơ sở nội dung Đề án Sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố quản lý giai đoạn 2018-2021, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quy định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động và số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập tại Công văn số 2737/UBND-SNV ngày 17/4/2018.

 

    Theo quy định này, về cơ cấu lao động, tỷ lệ người làm công tác quản lý chuyên môn, người lao động trực tiếp sản xuất, cung ứng dịch vụ đạt ít nhất 65%, người làm việc gián tiếp chiếm tối đa 35% tổng số viên chức, lao động của đơn vị sự nghiệp công lập.

 

    Về cơ cấu tổ chức, đối với các đơn vị sự nghiệp nói chung phải đảm bảo nguyên tắc: Đối với đơn vị có từ 20 người trở xuống, được thành lập tối đa 02 phòng. Đối với đơn vị có trên 20 người, số lượng phòng gián tiếp chiếm tối đa 1/3 tổng số phòng; số lượng phòng trực tiếp chiếm ít nhất 2/3 tổng số lượng phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng người làm việc bình quân tối thiểu trong các phòng phải đảm bảo từ 07 người trở lên. Riêng các cơ sở giáo dục và y tế công lập, cơ cấu tổ chức bên trong được quy định theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế. Đối với đơn vị y tế, việc thành lập các phòng chức năng gián tiếp thực hiện như quy định chung đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khác.

 

    Đáng chú ý, về tỉ lệ lãnh đạo quản lý, thành phố Đà Nẵng quy định tổng số viên chức giữ vị trí lãnh đạo, quản lý trong từng đơn vị sự nghiệp công lập không được quá 30% tổng số viên chức, người lao động toàn đơn vị. Trong thời gian thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập, số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập mới (do sáp nhập, hợp nhất, tổ chức lại) có thể cao hơn không quá 1,5 lần so với số lượng quy định đối với đơn vị được sắp xếp từ 03 đầu mối trở xuống và không quá 02 lần so với số lượng quy định đối với đơn vị được sắp xếp từ 04 đầu mối trở lên; khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung; đồng thời phải có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó trong thời hạn tối đa 03 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất, tổ chức lại. Trường hợp điều chuyển giữ chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm.

 

    Các quy định này nhằm khắc phục tình trạng thành lập phòng để bổ nhiệm, giải quyết tình trạng manh mún, chia lẻ số lượng phòng chuyên môn không cần thiết; đồng thời, tăng tỉ lệ người làm chuyên môn, nghiệp vụ, giảm tỉ lệ người làm hỗ trợ, phục vụ và lãnh đạo quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

 

    Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố quản lý phải rà soát, tổ chức lại cơ cấu lao động, cơ cấu tổ chức và số lượng cấp phó trong năm 2018 theo các quy định này. Trường hợp Chính phủ (hoặc các bộ, ngành Trung ương) ban hành quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động và số lượng cấp phó của lĩnh vực sự nghiệp công lập cụ thể thì thực hiện theo quy định đó./.

 

Bùi Thu Linh

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 4 4 1 8 4 9
Hôm nay: 3.680
Hôm qua: 4.233
Tuần này: 7.913
Tháng này: 59.276
Tổng cộng: 39.441.849