Những điểm khác biệt giữa công chức và viên chức
Cập nhật lúc: 10:17 - 08/05/2018 Lượt xem: 190

    Khái niệm cán bộ, công chức và viên chức chỉ thực sự được phân biệt rõ ràng từ khi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ra đời. Trước đó, trong một thời gian dài "nguồn lực công" này được gọi bằng những tên gọi khác nhau như là "cán bộ công nhân viên", "cán bộ công chức", dù làm ở cơ quan hành chính hay đơn vị sự nghiệp. Do vậy, hiện nay, sau gần 10 năm ban hành các Luật vẫn có sự nhầm lẫn xảy ra trong việc hiểu và thực hiện các nghiệp vụ quản lý công chức, viên chức. Nhiều người làm việc ở đơn vị sự nghiệp công lập vẫn nghĩ mình là công chức và nhiều người được điều động từ công chức sang viên chức tư tưởng vì nghĩ vị thế của mình thấp hơn một bậc. Chính vì vậy, bài viết này tổng hợp 9 điểm khác biệt giữa công chức và viên chức, cụ thể như sau:  

 

    Thứ nhất, về nơi làm việc

    Công chức làm việc tại các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội. Trong khi đó, viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

    Thứ hai, về tuyển dụng

    Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế; hầu hết các công chức đều phải tham gia thi tuyển một cách nghiêm ngặt theo quy định của Bộ Nội vụ (trừ vùng núi được xét tuyển). Trong khi đó, việc tuyển dụng tại đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập; được lựa chọn hình thức tuyển dụng là thi tuyển hoặc xét tuyển.

 

    Thứ ba, về phân loại công chức, viên chức

    Công chức được phân loại theo các ngạch: Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự, nhân viên và quản lý theo ngạch. Trong khi đó viên chức được phân loại theo hạng chức danh nghề nghiệp: Hạng I, hạng II, hạng III, hạng IV và quản lý theo hạng chức danh nghề nghiệp

 

   Thứ tư, về quản lý công chức, viên chức

    Công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái trong khi đó viên chức chỉ được biệt phái và thay đổi vị trí việc làm.

Công chức hoạt động công vụ trọn đời, không tham gia bảo hiểm thất nghiệp còn viên chức làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc và tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp.

 

    Thứ năm, về tính chất nghề nghiệp

    Công chức hoạt động công vụ và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; không được góp vốn hay kinh doanh. Trong khi đó viên chức hoạt động trong lĩnh vực nghề nghiệp chuyên môn và được quyền góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành.

 

    Thứ sáu, về nguồn lương

    Công chức được chi trả lương từ Ngân sách nhà nước hoặc quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập (đối với công chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập). Trong khi đó viên chức được chi trả lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

 

    Thứ bảy, về hình thức kỷ luật

    Các hình thức kỷ luật của công chức là khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc (tùy vào mức độ vi phạm). Trong khi đó hình thức kỷ luật của viên chức gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc buộc thôi việc (tùy vào mức độ vi phạm)

 

    Thứ tám, về chuyển đổi giữa công chức và viên chức

    Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập đó thì được chuyển sang làm viên chức và được bố trí công việc phù hợp. Công chức được chuyển sang làm viên chức khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Luật Viên chức.

 

    Viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 5 năm trở lên thì được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển. Hoặc viên chức được tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức đồng thời là quyết định tuyển dụng.

 

    Thứ chín, về đánh giá phân loại công chức, viên chức

    - Thời điểm đánh giá công chức vào tháng 12 hàng năm trước thời điểm xét thi đua khen thưởng. Trong khi đó nếu thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá, phân loại viên chức do người đứng đầu quyết định.

 

    - Về thẩm quyền đánh giá công chức giao cho người đứng đầu đánh giá cấp phó và công chức thuộc quyền; trong khi đó ở các đơn vị sự nghiệp, người đứng đầu chỉ được đánh giá cấp phó do mình bổ nhiệm và viên chức thuộc quyền

 

    - Về mức độ phân loại đánh giá công chức có mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và không hoàn thành nhiệm vụ; trong khi đó phân loại đánh giá viên chức có mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ.

 

    Trên đây là một số điểm phân biệt cụ thể giữa quản lý, sử dụng công chức, viên chức để phần nào giúp hiểu rõ hơn từ đó góp phần tránh nhầm lẫn trong việc quản lý công chức, viên chức./.

 

Mai Kim Anh

         
Tin cùng chuyên mục




Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 4 4 1 8 2 3
Hôm nay: 3.654
Hôm qua: 4.233
Tuần này: 7.887
Tháng này: 59.250
Tổng cộng: 39.441.823