Đà Nẵng: Tăng cường hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số
Cập nhật lúc: 17:30 - 09/05/2018 Lượt xem: 55

    Nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về bình đẳng giới, tiến tới xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, định kiến giới và các quan niệm lạc hậu về giới trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình, xã hội, giảm khoảng cách về giới, góp phần thực hiện thành công chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới. Ngày 07 tháng 5 năm 2018, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025.

 

    Theo đó, có 04 mục tiêu chính Đề án hướng đến là: phấn đấu 100% cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và công tác liên quan đến bình đẳng giới, già làng, trưởng thôn, người có uy tín tại các xã vùng dân tộc thiểu số được phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; 100% các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về bình đẳng giới; 100% các trường, lớp bán trú và dân tộc nội trú được tuyên truyền kỹ năng sống về giới và bình đẳng giới với nội dung và thời lượng phù hợp; 100% các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung xây dựng mô hình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

 

    Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể như: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ là người dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị; Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trong lĩnh vực văn hóa và thông tin tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

 

    Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) được UBND thành phố giao thực hiện việc kiểm tra, giám sát, theo dõi, thu thập, xử lý thông tin, tổng hợp báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện đề án này./.

 

        Đinh Đức Hiền

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 4 4 1 8 4 5
Hôm nay: 3.676
Hôm qua: 4.233
Tuần này: 7.909
Tháng này: 59.272
Tổng cộng: 39.441.845