Lấy kết quả sản xuất, kinh doanh làm cơ sở đánh giá người quản lý doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp nhà nước
Cập nhật lúc: 16:17 - 10/05/2018 Lượt xem: 68

    Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý nguồn nhân lực. Trong các doanh nghiệp nhà nước (các (công ty TNHH MTV do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ) và các doanh nghiệp có vốn góp nhà nước (công ty cổ phần), kết quả đánh giá người quản lý doanh nghiệp là cơ sở để thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cử người đại diện, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỉ luật.

 

    Việc đánh giá người quản lý doanh nghiệp nhà nước được Chính phủ quy định cụ thể tại Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đại diện chủ sở hữu đánh giá Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên chuyên ngành; Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty đánh giá Tổng giám đốc, Giám đốc; Tổng giám đốc, Giám đốc đánh giá người quản lý doanh nghiệp khác theo phân cấp thẩm quyền. Đối với các công ty có vốn góp nhà nước, Chính phủ quy định việc đánh giá tại Nghị định 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, trong đó chủ sở hữu trực tiếp đánh giá người đại diện thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

 

    Căn cứ đánh giá người quản lý doanh nghiệp là chương trình, kế hoạch công tác năm, theo đó tiêu chí đánh giá quan trọng nhất là kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thì tương ứng với 03 mức đánh giá là các tiêu chí cụ thể về kết quả hoạt động của doanh nghiệp:

 

    - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Doanh nghiệp xếp loại A; đạt hoặc vượt chỉ tiêu cơ quan đại diện chủ sở hữu giao về tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu; đối với doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích phải oàn thành hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch về sản lượng với chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo đảm tiêu chuẩn quy định.

 

    - Không hoàn thành nhiệm vụ: Doanh nghiệp xếp loại C; hoàn thành dưới 90% chỉ tiêu cơ quan đại diện chủ sở hữu giao về tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu; đối với doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích: Hoàn thành dưới 90% kế hoạch về sản lượng hoặc chất lượng sản phẩm, dịch vụ không bảo đảm tiêu chuẩn quy định.

 

    - Các trường hợp còn lại được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

 

    Việc đánh giá dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh góp phần định lượng hóa công tác đánh giá, gắn chặt vai trò quản lý của người quản lý doanh nghiệp với kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Điều này tạo động lực để người quản lý "sống - chết" với doanh nghiệp, thích ứng với cơ chế thị trường.

 

    Tuy nhiên, trong thực tế quản lý, công tác đánh giá người quản lý doanh nghiệp vẫn còn một số bất cập.

 

    Thứ nhất, về thời gian đánh giá, theo quy định thì việc đánh giá người quản lý doanh nghiệp được thực hiện ngay sau khi doanh nghiệp công khai báo cáo tài chính năm, chậm nhất ngày 30/4 hằng năm. Do việc đánh giá căn cứ vào xếp loại doanh nghiệp nên chủ sở hữu phải dựa vào kết quả giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, nội dung này được thực hiện chậm nhất ngày 31/5 hằng năm. Theo đó, sau khi kết thúc năm tài chính khoảng 06 tháng thì mới có kết quả đánh giá người quản lý doanh nghiệp hằng năm. Điều này khiến việc lấy kết quả đánh giá làm cơ sở xác định lương, thù lao bị lệch về thời gian (thời điểm xác định số tiền lương, thù lao kế hoạch của doanh nghiệp vào quý I hằng năm), dẫn đến khó khăn cho chủ sở hữu trong việc lấy kết quả đánh giá là cơ sở trả lương và thù lao.

 

    Thứ hai, công tác đánh giá người quản lý doanh nghiệp ít nhận được quan tâm bởi chủ sở hữu nên nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định. Thứ ba, do còn chịu nhiều ảnh hưởng của quy trình, thủ tục quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, nên việc đánh giá chưa sát với các yêu cầu của thị trường. Thứ tư, người quản lý doanh nghiệp còn tâm lý trông chờ, cầu cạnh chủ sở hữu khi thực hiện bổ nhiệm, khen thưởng nên không đặt nặng kết quả đánh giá trong mục tiêu công việc.

 

    Thiết nghĩ, với việc Chính phủ đang siết chặt quản lý các doanh nghiệp nhà nước thì khâu đánh giá người quản lý doanh nghiệp rất cần được chú trọng và quan tâm thực hiện trong thời gian tới. Tránh tình trạng đưa công tác quản lý doanh nghiệp vào "sự đã rồi", khi doanh nghiệp báo lỗ thì mới đánh giá, kỉ luật người quản lý doanh nghiệp./.

 

 Bùi Thu Linh

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 4 4 1 8 2 5
Hôm nay: 3.656
Hôm qua: 4.233
Tuần này: 7.889
Tháng này: 59.252
Tổng cộng: 39.441.825