Quy định mới về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân
Cập nhật lúc: 10:33 - 15/05/2018 Lượt xem: 176

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Nghị định mới ban hành góp phần thúc đẩy mạnh hơn tiến trình thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm đẩy mạnh chất lượng thực hiện thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Theo đó, Nghị định quy định nhiều điểm mới trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, cụ thể như sau:

 

    Về nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Nghị định đã bổ sung nội dung lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo đánh giá chất lượng và hiệu quả phục vụ của công chức, viên chức; việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và bổ sung quy định trách nhiệm giải trình của công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

 

    Nghị định quy định cụ thể việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động, số lượng lãnh đạo và mối quan hệ chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác. Bên cạnh đó, quy định rõ việc phân công người đứng đầu Bộ phận Một cửa để trực tiếp điều hành hoạt động của Bộ phận Một cửa với chức trách nhiệm vụ kèm theo; Nghị định cũng quy định về tiêu chuẩn cụ thể và thời hạn làm việc của công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa (từ 6 đến 24 tháng mỗi một đợt).

 

    Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính được quan tâm thông qua việc xây dựng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; cấp mã số cho hồ sơ thủ tục hành chính để quản lý thống nhất.

 

    Nghị định cũng quy định một chương riêng dành cho nội dung đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính với nguyên tắc đánh giá, thẩm quyền đánh giá, phương thức thu nhận thông tin đánh giá cụ thể và xử lý kết quả đánh giá. Việc lắp đặt camera tại Bộ phận Một cửa cũng được quy định để làm một kênh đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

 

    Cải cách thủ tục hành chính thời gian qua được Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, được coi là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đi đôi với quá trình cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, giảm mạnh, bãi bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, việc ban hành Nghị định mới (có hiệu lực  ngày 21/6/2018) có thể được xem như là giải pháp trong đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo cơ sở cho quá trình thực hiện và tăng cường khả năng giám sát của nhân dân, các tổ chức, cá nhân đối với việc thực thi công vụ, bảo đảm cho việc thực hiện được quyền lợi, nghĩa vụ của mình và qua đó, nâng cao trách nhiệm giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước./.

 

Mai Kim Anh

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 4 4 1 8 4 1
Hôm nay: 3.672
Hôm qua: 4.233
Tuần này: 7.905
Tháng này: 59.268
Tổng cộng: 39.441.841