Nhìn lại kết quả 03 năm thực hiện kết luận số 120-KL/TW “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”
Cập nhật lúc: 16:12 - 22/05/2018 Lượt xem: 1007

    Đánh giá đúng tầm quan trọng của việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, UBND thành phố luôn quan tâm triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách, văn bản quy định của Chính phủ.  Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 9298/KH-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 về triển khai Đề án nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP dần đi vào nền nếp. Nhận thức của từng cán bộ, công chức, viên chức cũng như người dân và doanh nghiệp về các quy định liên quan đến dân chủ cơ sở được nâng cao, các quy định, quy chế về dân chủ được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ của cán bộ công chức viên chức, người lao động và người dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh.

 

    Điểm nổi bật trong việc thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn thành phố là có sự gắn kết giữa việc thực hiện trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan, đơn vị với việc thực hiện các nội dung về công khai, lấy ý kiến và chịu sự giám sát, kiểm tra của CBCCVC theo quy định. Hầu hết các nội dung cần công khai theo quy định được thực hiện nghiêm túc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố.

 

    Việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành đều khắp các sở, ngành, quận, huyện được áp dụng thực hiện trong những năm qua, toàn bộ thông tin về việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, thông báo nội bộ, kết quả xử lí văn bản đến và đi của cơ quan, đơn vị đều được công khai quản lý thông suốt, rõ ràng trên môi trường mạng. Đặc biệt trong năm 2018, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài một cửa, bao gồm cả phần mềm theo dõi. Đây là một công cụ mới, giúp việc quản lý, xử lý, theo dõi các thủ tục chưa được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy củ hơn. Có thể xem đó là một trong những kênh thông tin quan trọng để CBCCVC trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp được biết, góp ý và giám sát các nội dung quy định tại quy chế dân chủ (sau đây viết tắt là QCDC).

 

    Để đảm bảo công khai, minh bạch chính sách, pháp luật, quy trình, thủ tục hành chính 100% sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố, UBND các quận, huyện đều có website riêng để đăng tải, tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị có cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều thực hiện nghiêm túc việc công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị đến công dân, tổ chức thông qua nhiều hình thức như: Trang thông tin điện tử, niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả…và 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đều được công khai trên trang thông tin điện tử của thành phố.

 

    Về việc phát huy quyền làm chủ, giám sát của nhân dân trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, UBND thành phố đã xây dựng nhiều kênh thông tin đa dạng để công dân, tổ chức giám sát, đánh giá chất lượng cung ứng dịch cụ hành chính công như khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp tại website www.cchc.danang.gov.vn; tổ chức khảo sát độc lập với hình thức phát phiếu trực tiếp, gọi điện thoại ghi âm hay tiến hành khảo sát tự động thông qua tin nhắn SMS đối với một số lĩnh vực được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế Xã hội và Trung tâm Thông tin dịch vụ công thành phố thực hiện; xây dựng nhiều công cụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thông qua nhiều kênh thông tin đa dạng như: Chuyên mục góp ý tại Cổng thông tin chính quyền điện tử của thành phố www.egov.danang.gov.vn, tổng đài điện thoại đường dây nóng 0236.1022, hòm thư góp ý, hộp thư điện tử, mục trao đổi, góp ý trên website, các chương trình đối thoại... Đặc biệt, thường xuyên duy trì chuyên mục "Dân hỏi - cơ quan nhà nước trả lời" trên cổng thông tin điện tử thành phố để tiếp nhận và giải đáp các vướng mắc một cách kịp thời, nâng cao sự hài lòng của công dân, tổ chức. Qua đó việc trả lời ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị luôn quan tâm và đảm bảo kịp thời, công khai, dân chủ, đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, theo hướng tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, hướng dẫn nhân dân tận tình, không để phát sinh vụ việc tồn đọng.

 

    Song song với việc xây dựng các công cụ tiếp nhận phản ánh của người dân, thành phố triển khai nhiều hệ thống cũng như các văn bản quy định để phát huy vai trò giám sát của nhân dân cũng như vai trò kiểm tra, chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo của thành phố đối với việc giải quyết thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC) cho người dân và doanh nghiệp như: Triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống phần mềm một cửa tập trung tích hợp toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố quản lý, thuận lợi cho công tác quản lý điều hành và cả tiện ích cho người dân; xây dựng và ban hành Quyết định số 5697/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2017 về cơ chế sử dụng thông tin thu thập từ kết quả khảo sát để cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công. Theo đó, quy định cụ thể về các hành vi và hình thức xử lý đối với việc chưa thực hiện việc sử dụng dữ liệu khảo sát hài lòng hàng năm (đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách lĩnh vực và công chức viên chức trực tiếp tham mưu giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân).

 

    Thành phố cũng tập trung ban hành nhiều chương trình hành động và giải pháp cụ thể để làm chuyển biến lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ. Thông qua đó đã xác định và đề ra các giải pháp tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, các vấn đề dư luận phản ánh không tốt về đội ngũ CBCCVC, hạn chế thuộc thẩm quyền quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương. Ngày 06 tháng 11 năm 2013, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới. Trong đó, đưa ra các tiêu chí, chuẩn mực về đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, đề ra nhiều giải pháp đối với các nội dung về "5 xây, 3 chống": trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu, chống quan liêu, chống tiêu cực, chống bệnh hình thức. Chất lượng đội ngũ CBCCVC ngày càng được nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ; tác phong làm việc chuyên nghiệp và khoa học hơn, đáp ứng được yêu cầu quản lý ngày càng cao của thành phố; lề lối làm việc tại các cơ quan, đơn vị được cải tiến đáng kể. Hệ thống quản lý công vụ của thành phố được tổ chức theo nguyên tắc lấy năng lực và tính chuyên nghiệp cao làm nền tảng để phát triển. Nhiều cơ chế đột phá trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; cơ chế đề bạt, bổ nhiệm cạnh tranh vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

 

    Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân luôn được lãnh đạo ngành, địa phương coi trọng, chỉ đạo xử lý kịp thời, chất lượng, theo hướng tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân. Việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của công dân chủ yếu liên quan đến công tác giải tỏa đền bù, bố trí đất tái định cư, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp ranh giới đất, ô nhiễm môi trường, về chính sách lao động, chế độ lương, thưởng của người lao động, chế độ BHXH, chế độ có công với cách mạng, chính sách hỗ trợ nhà đất đối với người có công,…. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương duy trì các buổi tiếp dân theo lịch, tổ chức đối thoại.

 

    Nhìn chung, việc triển khai thực hiện QCDC trên địa bàn thành phố được triển khai nghiêm túc, sâu rộng trong các cơ quan đơn vị. Nhiều nội dung được lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả, cụ thể hóa văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở phù hợp với địa phương, nhất là nâng cao chất lượng của công tác cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa hoạt động quản lý; ban hành nhiều chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; tuyên truyền, phổ biến các quy định về dân chủ cơ sở, tiến hành công khai minh bạch các chính sách, quy chế nội bộ trong cơ quan, đơn vị...  Qua thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

 

    Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, việc thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế như: Công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan Đảng, đoàn thể trong việc thực hiện công tác dân chủ cơ sở vẫn chưa chặt chẽ; cần quy định cụ thể hơn trách nhiệm giữa cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, vai trò lãnh đạo của Đảng, triển khai thực hiện của chính quyền, công tác vận động tuyên truyền của Mặt trận với các đoàn thể.

 

    Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các cơ quan chính quyền trong thời gian đến, thành phố cần đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền các chính sách, giải pháp mới về CCHC thể hiện nỗ lực của UBND thành phố trong việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền các đường dây nóng của các ngành, các cấp, các kênh khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với dịch vụ công và công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị đến đông đảo người dân và doanh nghiệp để tăng cường các công cụ giám sát của nhân dân đối với chính quyền. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cấp chính quyền với tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thông qua việc hoàn thiện quy chế phối hợp hiện nay giữa UBND thành phố và Ban Dân vận Thành ủy. Đảm bảo các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua nhiều biện pháp: Kiểm tra thực tế; xây dựng tiêu chí cụ thể để đánh giá mức độ thực hiện của các cơ quan, đơn vị để khen thưởng và phê bình; mở rộng, đa dạng hóa các kênh thông tin, giám sát dành cho người dân đối với hoạt động quản lý nhà nước như các chuyên mục phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, chuyên mục hỏi đáp, góp ý trên cổng thông tin điện tử của thành phố và mỗi cơ quan, đơn vị, khảo sát trực tuyến thông qua website www.cchc.danang.gov.vn về mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với chất lượng cung ứng dịch vụ công của các cơ quan đơn vị, đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông… Quan tâm hơn đến việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị thông qua việc tăng cường bồi dưỡng các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng mềm cần thiết khi tiếp xúc với công dân, tổ chức. Tiếp tục đổi mới hình thức thanh tra, kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả của công tác này. Chú trọng vào chất lượng hơn số lượng. Ưu tiên thực hiện hình thức kiểm tra đột xuất hơn là kiểm tra theo kế hoạch, có thông báo trước các đơn vị được kiểm tra. Theo dõi và đảm bảo các đơn vị được kiểm tra, thanh tra thực hiện triệt để các kiến nghị, kết luận kiểm tra, thanh tra. Kết hợp công tác thanh tra, kiểm tra với việc mở rộng các kênh thu thập thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát để theo dõi, đánh giá toàn diện thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.

                                                                                                        

Vũ Thanh Nguyên

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 1 6 7 8 1 2 0
Hôm nay: 2.308
Hôm qua: 5.070
Tuần này: 7.378
Tháng này: 50.785
Tổng cộng: 41.678.120