Một số suy nghĩ trong việc đánh giá, phân loại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các trường công lập trực thuộc UBND quận, huyện
Cập nhật lúc: 14:19 - 24/05/2018 Lượt xem: 245

    Trong những năm qua, việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức tại các trường công lập trực thuộc UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều được triển khai tiến hành thực hiện theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

 

    Hiện tại, việc đánh giá đối với viên chức là giáo viên, nhân viên các trường công lập trực thuộc UBND quận, huyện mà không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thì thẩm quyền đánh giá, phân loại viên chức cơ bản thực hiện đúng quy định hiện hành, sau khi viên chức tự đánh giá, thủ trưởng cấp trên trực tiếp là tổ trưởng tổ chuyên môn nhận xét, ký tên; hiệu trưởng nhận xét ưu, khuyết điểm và đánh giá phân loại. Song, đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý từ tổ trưởng tổ chuyên môn đến hiệu trưởng thì thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự đánh giá, phân loại vẫn còn một số điểm chưa phù hợp từ việc xác định thủ trưởng trực tiếp. Có đơn vị phần thủ trưởng trực tiếp do tổ phó tổ chuyên môn hoặc tổ trưởng tổ công đoàn nhận xét, ký tên xác nhận đối với tổ trưởng tổ chuyên môn; tổ trưởng tổ chuyên môn nhận xét, ký tên xác nhận đối với phó hiệu trưởng; phó hiệu trưởng nhận xét, ký tên xác nhận đối với hiệu trưởng; hiệu trưởng đánh giá phân loại phó hiệu trưởng; trưởng phòng giáo dục và đào tạo đánh giá và phân loại đối với hiệu trưởng,…không phù hợp quy định người có thẩm quyền bổ nhiệm quyết định đánh giá, phân loại đối với viên chức lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm.

 

    Theo quy định hiện hành tại Điều 23 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP "Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 43 Luật Viên chức" đó là: "1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. 2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc đánh giá hoặc phân công, phân cấp việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức phải chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về kết quả đánh giá. 3. Người có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm đánh giá viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập." và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP quy định theo phân cấp quản lý cấp phó không do cấp trưởng bổ nhiệm, thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị và ý kiến của cấp ủy có trách nhiệm nhận xét bằng văn bản và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình. Để việc đánh giá, phân loại các chức danh được bổ nhiệm thì nên chăng đối với tổ trưởng tổ chuyên môn đúng thẩm quyền, trách nhiệm và trình tự đánh giá, phân loại thì hiệu trưởng phải cần có phân công, phân cấp phó hiệu trưởng phụ trách tổ chuyên môn để nhận xét, ký tên xác nhận, trên cơ sở đó hiệu trưởng nhận xét ưu, khuyết điểm và phân loại đối với tổ trưởng; đối với phó hiệu trưởng thì hiệu trưởng có trách nhiệm nhận xét bằng văn bản và đề nghị chủ tịch UBND quận, huyện xem xét, quyết định việc đánh giá, phân loại phó hiệu trưởng; đối với hiệu trưởng thì Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện có trách nhiệm nhận xét bằng văn bản và đề nghị chủ tịch UBND quận, huyện xem xét, quyết định việc đánh giá, phân loại hiệu trưởng. Như vậy, đối với chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại các trường công lập trực thuộc UBND quận, huyện do chủ tịch UBND quận, huyện bổ nhiệm sẽ đánh giá và phân loại cuối cùng; đối với tổ trưởng tổ chuyên môn do hiệu trưởng bổ nhiệm sẽ đánh giá và phân loại phù hợp với quy định hiện hành./.

 

Ngọc Phi

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 9 6 7 0 6 1
Hôm nay: 5.093
Hôm qua: 4.698
Tuần này: 26.248
Tháng này: 87.235
Tổng cộng: 39.967.061