Thực trạng phân loại đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Cập nhật lúc: 09:49 - 25/05/2018 Lượt xem: 192

    Ngày 25/5/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, trong đó quy định cụ thể về các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính các cấp, thẩm quyền thực hiện phân loại đơn vị hành chính, trình tự, thủ tục, hồ sơ để phân loại đơn vị hành chính. Đến nay, sau 02 năm triển khai Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, chúng ta cùng nhìn lại thực trạng công tác phân loại đơn vị hành chính quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

    Sau khi Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 được ban hành, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với UBND các quận, huyện, phường, xã rà soát, thống kê các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính quận, huyện, phường, xã theo các tiêu chuẩn mới và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh nâng loại đơn vị hành chính đối với các địa phương đủ điều kiện.

 

    Sở Nội vụ, đã ban hành Công văn số 2080/SNV-XDCQ ngày 04/08/2016 triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị, trong đó hướng dẫn cụ thể, chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ về việc phân loại đơn vị hành chính, thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính quận, huyện, phường, xã để các địa phương có cơ sở triển khai, rà soát theo thực tế.

  1.  
  2.     Kết quả phân loại đơn vị hành chính quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố

    Sau khi thống kê, rà soát các tiêu chí, UBND các quận, huyện, phường, xã đã trình hồ sơ đề nghị điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính đối với các địa phương đủ điều kiện. Theo đó:

 

    a) Đối với các quận, huyện

    Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố báo cáo Bộ Nội vụ ban hành quyết định điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính từ hạng II lên hạng I đối với 03 quận: Hải Châu, Liên Chiểu, Sơn Trà[1] trong năm 2017.  Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính từ hạng III lên hạng II đối với 02 quận: Cẩm Lệ và Ngũ Hành Sơn đầu năm 2018.

 

    Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, thành phố Đà Nẵng có 03 quận loại I (Hải Châu, Sơn Trà, Liên Chiểu), 01 quận loại II (Thanh Khê), 02 quận loại III (Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ); 01 huyện loại II (Hòa Vang), 01 huyện loại III (Hoàng Sa).

 

    b) Đối với các phường, xã

    Trong năm 2017, Sở Nội vụ đã tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định điều chỉnh phân loại hành chính từ hạng II lên hạng I đối với 02 phường: Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) và Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu)[2].

 

    Như vậy, đến nay, thành phố Đà Nẵng có 37 phường loại I, 08 phường loại II (Hòa Cường Nam, Bình Hiên, Bình Thuận, Nam Dương, Phước Ninh, An Hải Tây, Thanh Khê Đông, Hòa Thọ Đông); 08 xã loại I, 03 xã loại II (Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Ninh).

 

    2. Các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị khi triển khai phân loại đơn vị hành chính

    Khó khăn, vướng mắc lớn nhất đối với các địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng trong việc phân loại đơn vị hành chính là cách tính điểm các tiêu chuẩn đánh giá phân loại đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội được phân bổ chưa thật sự hợp lý. Cụ thể:

 

    - Đối với đơn vị hành chính quận: Tổng số điểm phân bổ cho tiêu chuẩn Quy mô dân số và tiêu chuẩn Diện tích tự nhiên là 55/100 điểm (tỉ lệ 55%), chiếm tỉ lệ rất lớn; trong khi tổng số điểm phân bổ cho tiêu chuẩn Trình độ Phát triển kinh tế - xã hội chỉ là 30/100 điểm (tỉ lệ 30%); điểm các tiêu chuẩn còn lại là 15/100 điểm (tỉ lệ 15%).

 

    - Đối với đơn vị hành chính phường: Tổng số điểm phân bổ cho tiêu chuẩn Quy mô dân số và tiêu chuẩn Diện tích tự nhiên là 65/100 điểm (tỉ lệ 65%), chiếm tỉ lệ rất lớn; trong khi tổng số điểm phân bổ cho tiêu chuẩn Trình độ Phát triển kinh tế - xã hội chỉ là 30/100 điểm (tỉ lệ 30%); điểm các tiêu chuẩn còn lại là 5/100 điểm (tỉ lệ 5%).

 

    Cách tính điểm nêu trên sẽ thuận lợi trong việc phân loại đơn vị hành chính đối với các địa phương có diện tích rộng, dân số đông; bất lợi đối với các địa phương có diện tích nhỏ, dân số không cao mặc dù có trình độ phát triển kinh tế - xã hội rất cao. Thực tế tại thành phố Đà Nẵng, một số quận, phường (đặc biệt là quận Thanh Khê và các phường trung tâm thuộc quận Hải Châu) có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao, tuy nhiên không đủ điều kiện (không đạt đủ số điểm cần thiết) để điều chỉnh nâng hạng vì diện tích nhỏ, một số phường có dân số không đông.

 

    Do đó, thiết nghĩ, để tạo điều kiện cho các địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể sớm xem xét, điều chỉnh các tiêu chuẩn và cách tính điểm các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016; theo hướng đảm bảo hợp lý hơn trong việc tính điểm phân loại đơn vị hành chính đối với các địa phương có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao./.

Triều Anh

 

[1] Quyết đinh số 1908/QĐ-BNV ngày 31/5/2017 của Bộ Nội vụ điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính quận Liên Chiểu; Quyết định số 2231/QĐ-BNV ngày 14/7/2017 của Bộ Nội vụ điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính quận Hải Châu;Quyết định số 2518/QĐ-BNV ngày 30/8/2017 của Bộ Nội vụ điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính quận Sơn Trà.

[2] Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Chủ tịch UBND thành phố điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường Hòa Phát; Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của Chủ tịch UBND thành phố điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường Hòa Thuận Tây.

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 9 6 7 4 3 6
Hôm nay: 5.468
Hôm qua: 4.698
Tuần này: 26.623
Tháng này: 87.610
Tổng cộng: 39.967.436