QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC Ở TỔ DÂN PHỐ, THÔN
Cập nhật lúc: 10:12 - 25/05/2018 Lượt xem: 167

    Ngày 08 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; trong đó, quy định cụ thể về nguyên tắc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; phạm vi, nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục soạn thảo, sủa đổi, bổ sung, thay thế hương ước, quy ước; thẩm quyền, điều kiện, thủ tục công nhận hương ước, quy ước và cách xử lý hương ước, quy ước có nội dung trái pháp luật, trái đạo đức xã hội hoặc trái phong tục, tập quán.

 

    Việc ban hành quy định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở tổ dân phố, thôn với mục đích là phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở và bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

 

    Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 và thay thế Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư.

                                                                                       Kim Thảo

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 9 6 7 1 6 5
Hôm nay: 5.197
Hôm qua: 4.698
Tuần này: 26.352
Tháng này: 87.339
Tổng cộng: 39.967.165