Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW đối với công tác dân vận trong tình hình mới
Cập nhật lúc: 11:13 - 06/07/2018 Lượt xem: 460

Hình ảnh có liên quan    Công tác dân vận trong hệ thống chính trị hiện nay luôn chiếm một vị trí quan trọng, được xem là công việc và là nhiệm vụ chính trị của các tổ chức Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị xã hội. Do đó cần phải làm tròn trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác Dân vận: "...Việc Dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Công tác Dân vận vừa là tiền đề, vừa là động lực để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Trong thời kỳ đất nước đổi mới và hội nhập hôm nay thì công tác dân vận lại càng có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng.

 

    Nhận thấy được tầm quan trọng, ý nghĩa của thực hiện công tác dân vận, trong 05 năm qua, thành phố đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các sở ngành, vận động công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ chính trị của ngành, nhất là chương trình "Thành phố 4 an", hưởng ứng các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế"... Phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

 

    Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, tiến hành phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", tập trung triển khai đến các cơ quan, đơn vị về việc nhận thức sâu sắc, quán triệt và thực hiện nghiêm Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ban Cán sự chỉ đạo UBND thành phố đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền, quy chế dân chủ, tập trung vào nhiều nội dung: học tập, tuyên truyền phổ biến, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp; thực hiện cải cách hành chính (sau đây viết tắt là CCHC), nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ, công khai; chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của nhân dân...

 

    Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị luôn quan tâm và đảm bảo kịp thời, công khai, dân chủ, đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, theo hướng tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, hướng dẫn nhân dân tận tình, không để phát sinh vụ việc tồn đọng. Tất cả cơ quan trên địa bàn thành phố đều tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thông qua nhiều kênh tiếp nhận thông tin đa dạng như: Chuyên mục góp ý tại Cổng thông tin chính quyền điện tử của thành phố egov.danang.gov.vn, tổng đài 1022 của Trung tâm Thông tin dịch vụ công, hòm thư góp ý, hộp thư điện tử, mục trao đổi, góp ý trên website, các chương trình đối thoại... Đặc biệt, thường xuyên duy trì chuyên mục "Dân hỏi - cơ quan nhà nước trả lời" trên Cổng thông tin điện tử thành phố để tiếp nhận và giải đáp các vướng mắc một cách kịp thời, nâng cao sự hài lòng của công dân, tổ chức.

 

    Công tác tiếp dân giải quyết những kiến nghị của nhân dân được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc và đã đi vào nền nếp tại nhiều UBND các phường, xã, nhất là được đặc biệt chú trọng ở những vùng triển khai các dự án của thành phố (Chủ tịch UBND các phường, xã hàng tháng đều phải dành 02 ngày để tiếp và giải quyết kiến nghị của công dân). Tại các dự án trọng điểm, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND thành phố cùng với lãnh đạo UBND quận, huyện trực tiếp đến cơ sở tiếp dân, lắng nghe, giải thích, tiếp thu các ý kiến đóng góp và nguyện vọng của dân trong việc giải tỏa, đến bù, tái định cư... Cách làm này tạo ấn tượng tốt, mang lại sự đồng thuận cao trong nhân dân để thực hiện tốt chủ trương của thành phố.

 

    Đồng thời xác định phong trào thi đua "Dân vận khéo" là nội dung của phong trào thi đua yêu nước trong cả hệ thống chính trị thành phố, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, các quận, huyện uỷ và một số đảng ủy trực thuộc tiếp tục có văn bản chỉ đạo triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo", gắn với phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.  Phong trào "Dân vận khéo" được lồng ghép với nhiều phong trào thi đua yêu nước: phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", chương trình thành phố "5 không", "3 có", phong trào xây dựng nông thôn mới tại các xã thuộc huyện Hòa Vang; thực hiện chủ trương giải tỏa đền bù, tái định cư theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"; phong trào "Doanh nghiệp hội nhập và phát triển", "Cả thành phố chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Phụ nữ hai giỏi: Giỏi việc nước, đảm việc nhà", thanh niên với phong trào "Ba trách nhiệm"; nhiều hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ hộ đặc biệt nghèo, xoá nhà tạm, vận động học sinh bỏ học trở lại trường, giáo dục trẻ em hư, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã tạo được niềm tin, phấn khởi của nhân dân vào những chủ trương, quyết sách đúng đắn, phù hợp của Ðảng, chính quyền thành phố, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, góp phần vào duy trì và giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện.

 

    Qua 05 năm triển khai, các địa phương đều nỗ lực trong thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", nhiều phong trào được triển khai có hiệu quả trên thực tế như phong trào tiết kiệm giúp hộ đặc biệt nghèo với nhiều mô hình "nuôi heo đất", "nuôi trâu vàng", "hũ gạo tình thương", hũ gạo "Vì người nghèo"… Ủy ban Mặt trận, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp có nhiều giải pháp vận động giúp hộ nghèo xóa nhà tạm, hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nhà xuống cấp, hỗ trợ dạy nghề, tạo điều kiện về công việc cho người dân. Đặc biệt, nhiều đơn vị, cán bộ đã bám sát địa bàn, kiên trì vận động thuyết phục, có cách làm hiệu quả giúp được nhiều hộ thoát nghèo, làm tốt công tác từ thiện nhân đạo như: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xây dựng "Khu dân cư văn hoá biển tại Kim Liên" (Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu); Chương trình "Thanh niên tình nguyện xây dựng thành phố môi trường" của Đoàn Thanh niên với các hoạt động ra quận don dẹp vệ sinh tại tuyến đường phố chính, tuyến đường ven biển, xóa các bảng quảng cáo, rao vặt trái phép, "Tổ phụ nữ thu gom, phân loại rác thải từ hộ gia đình", ngày "chủ nhật xanh - sạch - đẹp" của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, đoạn đường "an toàn - văn minh - sạch đẹp" của Hội Cựu chiến binh đã góp phần làm cho thành phố khang trang, sạch đẹp hơn.

 

    Nhìn chung, trong những năm qua, công tác dân vận chính quyền tại thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt CCHC, triển khai công tác dân vận, công khai, minh bạch và tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công đối với tổ chức, công dân. Thành phố luôn thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ nhất giai đoạn 2013-2016; xếp thứ 2 năm 2017; Chỉ số cải cách hành chính (Par-index) xếp thứ nhất giai đoạn 2012-2016, xếp thứ 4 năm 2017; Chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin dẫn đầu 9 năm liên tiếp.

 

    Nhiều địa phương, đơn vị đã triển khai tốt việc lồng ghép công tác dân vận chính quyền với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của mình, nhất là gắn công tác dân vận chính quyền với việc thực hiện CCHC, tăng cường nền nếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ phục vụ người dân của cán bộ công chức viên chức, nâng cao vai trò giám sát của người dân đối với chính quyền; kết hợp thực hiện có hiệu quả các chính sách an dân, an sinh xã hội; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… Nhờ đó, đã tranh thủ sự đóng góp mạnh mẽ, khơi dậy sức mạnh tiềm năng trong nhân dân, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tạo ra không khí đồng thuận trong cộng đồng với việc thực hiện các chủ trương chính sách phát triển trên địa bàn thành phố.

 

    Bên cạnh những ưu điểm và kết quả tích cực như đã kể trên, công tác dân vận tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế như: Công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan Đảng, đoàn thể trong việc thực hiện công tác dân vận chưa chặt chẽ; một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt công tác tuyên truyền dẫn đến nhân dân còn chưa nắm bắt và tiếp cận các vấn đề mà mình quan tâm, để có điều kiện nhìn nhận, đánh giá các vấn đề liên quan đến hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở một cách khách quan, công tác cải cách TTHC đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ, nhất là trên lĩnh vực giải tỏa đền bù bố trí tái định cư; lĩnh vực xây dựng các công trình cơ bản... Vẫn còn tình trạng một số cán bộ, công chức tiếp dân làm việc còn thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa thật sự là công bộc của nhân dân./.

                                                                                    

   Vũ Thanh Nguyên 

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 1 6 7 8 0 2 5
Hôm nay: 2.213
Hôm qua: 5.070
Tuần này: 7.283
Tháng này: 50.690
Tổng cộng: 41.678.025