BÍ THƯ THÀNH UỶ LÀM VIỆC VỚI SỞ NỘI VỤ
Cập nhật lúc: 07:46 - 27/07/2018 Lượt xem: 185

    Ngày 25/7/2018 đồng chí Trương Quang nghĩa - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ thành phố; tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Nguyễn Nho Trung - Uỷ viên Ban Thường vụ thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Đặng Việt Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành uỷ.

 

    Đồng chí Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo những nét nổi bật trong hoạt động của Sở thời gian qua; khái quát tình hình về công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ khối chính quyền và tình hình liên quan đế học viên Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

 

    Về tổ chức bộ máy: Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố, Thành ủy ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Đề án Sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố. Phối hợp hỗ trợ các sở, ngành triển khai thực hiện theo mục tiêu sắp xếp, chuyển đổi 49 đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2018. Đã tiến hành sắp xếp lại 07 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng còn 04 Ban Quản lý dự án theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; sáp nhập 08 trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp thành 03 trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; hợp nhất 02 Trung tâm dạy nghề Liên Chiểu và Hòa Vang thành 01 Trung tâm.

 

    Về công tác quản lý biên chế, số lượng người làm việc, tinh giản biên chế: tính đến thời điểm hiện nay, số biên chế công chức và số lượng người làm việc thành phố giao đối với các cơ quan, đơn vị không vượt quá số chỉ tiêu Bộ Nội vụ giao, cụ thể biên chế công chức 1.965 biên chế, số lượng người làm việc 17.945 chỉ tiêu.

 

    Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, đến 2021 thành phố cần tinh giản 202 biên chế công chức; đối với biên chế đơn vị sự nghiệp công lập cần tinh giản 1.974 người. Tính đến nay thành phố đã cắt giảm tổng cộng 96 biên chế công chức và giảm 1.798 biên chế đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 91% chỉ tiêu tinh giản biên chế đến năm 2021 Chính phủ, Bộ Nội vụ quy định.

 

    Từ năm 2013, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chấm dứt hợp đồng mới trong cơ quan hành chính và có lộ trình tinh giản dần qua tuyển dụng công chức hàng năm, chuyển dần số lao động hành chính đang công tác tại các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện về công tác tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong cùng một ngành nếu đơn vị sự nghiệp còn chỉ tiêu, có nhu cầu và có vị trí việc làm phù hợp, tuyển dụng công chức đối với HĐLĐ; đặc biệt ưu tiên cho đối tượng thu hút, Đề án 922. Riêng năm 2018, đã tham mưu UBND thành phố ban hành Công văn số 2612/UBND-SNV ngày 12/4/2018 về việc thực hiện Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, trong đó, yêu cầu chấm dứt hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ quan hành chính trong năm 2018.

 

    Về công tác cán bộ: đã tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện chủ trương thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; có 06 sở ngành, 04 quận, huyện đã đăng ký thi tuyển 24 vị trí trong năm 2018. Sở cũng đang phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu và phục vụ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở khác.

  

    Về việc khắc phục số lượng cấp phó vượt quy định, từ năm 2016 Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành kiên quyết sắp xếp, bố trí khắc phục tình trạng số lượng cấp phó vượt quy định; tạm thời quy định số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp. Đến nay tất cả các sở, ngành đều đảm bảo số lượng cấp phó Sở đúng quy định; hầu hết các sở, đã sắp xếp, bố trí lại cấp phó tại các phòng thuộc sở và các chi cục trực thuộc (không quá 02 cấp phó mỗi đơn vị).

 

    Về công tác tuyển dụng công chức, viên chức: từ năm 2016 đến nay đã tuyển dụng 210 công chức (02 kỳ thi tuyển), 1.066 viên chức. Công tác tuyển dụng công chức được thực hiện công khai, minh bạch, tuyển dụng theo vị trí việc làm, có cạnh tranh. Công tác tuyển dụng viên chức được phân cấp cho các sở, ngành, quận, huyện, có sự giám sát của Sở Nội vụ.

 

    Về bố trí, sử dụng học viên Đề án 922: tính đến tháng 6/2018, thành phố đã cử 616 người đi học theo Đề án 922, cụ thể: 128 học viên đào tạo bác sĩ, bác sĩ nội trú ; 368 học viên bậc đại học; 89 học viên bậc sau đại học; 29 học viên đào tạo 02 bậc theo Đề án; 02 học viên đào tạo 03 bậc theo Đề án. Đến nay, số lượng học viên Đề án đang công tác tại các cơ quan, đơn vị là 380 người, cụ thể: 136 học viên được bố trí tại các cơ quan hành chính, 210 học viên được bố trí tại các đơn vị sự nghiệp, số học viên còn lại được bố trí tại các cơ quan khối đảng và đoàn thể, Đại học Đà Nẵng, Vườn ươm doanh nghiệp, Tòa án nhân dân thành phố.

 

    Việc tiếp nhận, bố trí công tác cho học viên Đề án cơ bản đã đáp ứng nhu cầu nhân lực của các cơ quan, đơn vị tại thành phố. Đa phần học viên Đề án có tính gắn bó, cam kết làm việc lâu dài và có khả năng tiếp cận công việc nhanh, hiệu quả công việc tốt do được đào tạo bài bản, năng động, có tư duy đổi mới, ý tưởng sáng tạo. Qua thực tế công tác đã có 207 học viên được tuyển dụng công chức, viên chức, 88 học viên được kết nạp vào Đảng, 60 học viên được bổ nhiệm cán bộ quản lý (44 quản lý cấp phòng hoặc tương đương, 16 giữ chức vụ Phó Giám đốc cấp Sở hoặc tương đương trở lên).

 

    Về công tác cải cách hành chính: đến nay 100% cơ quan hành chính nhà nước thực hiện có hiệu quả mô hình một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đã ban hành bộ thủ tục hành chính thống nhất áp dụng cho khối quận, huyện, phường, xã; xây dựng ban hành 15 Đề án liên thông, liên kết, phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị; xây dựng tích hợp cơ sở dữ liệu nền về thủ tục hành chính của toàn thành phố; triển khai nhiều tiện ích hỗ trợ tổ chức, người dân trong tra cứu, phản ánh thông tin, giải quyết dịch vụ công như: tổng đài dịch vụ công, cổng thông tin góp ý, đăng ký hẹn giờ giao dịch giải quyết dịch vụ công, tra cứu máy xếp hàng tự động...Từng bước tiến đến kiểm soát những công việc ngoài thủ tục hành chính đã thực hiện theo cơ chế một cửa thông qua việc ban hành và triển khai Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài thủ tục đã thực hiện theo cơ chế một cửa; xây dựng chính quyền điện tử xã, phường.

 

    Công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ: thực hiện thu thập tài liệu 514,4 mét tài liệu của 87 phông lưu trữ vào bảo quản tại Lưu trữ lịch sử; nâng tổng số tài liệu đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử thành phố lên 1.415,1 mét, với 99 phông lưu trữ; tập trung bảo vệ an toàn kho lưu trữ lịch sử, không để xẩy ra tình trạng lột lộ thông tin, mất tài liệu lưu trữ; cung cấp, chứng thực kịp thời các tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra của các cơ quan có thẩm quyền và nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu của người dân.

 

    Sau khi nghe các ý kiến tham gia của đại diện HĐND, UBND thành phố, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ, đồng chí Trương Quang Nghĩa đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức Sở Nội vụ trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố giao. Đồng chí Bí thư cũng đồng ý với 2 kiến nghị của Sở Nội vụ về việc xem xét, điều chỉnh Quy định 10103-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ và xây dựng Kho Lưu trữ hiện hành phục vụ bảo quản, khai thác tài liệu lưu trữ.

 

    Đồng thời Bí thư Thành uỷ cũng lưu ý một số nhiệm vụ trong thời gian đến đó là phải đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, hạn chế sự tiếp xúc giữa người dân, doanh nghiệp nhằm phòng chống nhũng nhiễu, tiêu cực. Phải nghiên cứu, sắp xếp, chuyển đổi mô hình các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ, không còn phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, làm tốt công tác này thì sẽ thúc đẩy sự phát triển của xã hội, người dân sẽ được hưởng lợi, ngân sách nhà nước sẽ giảm bớt được gánh nặng. Phải đánh giá lại những mặt đạt được, chưa được trong việc thực hiện Đề án Phát triển Nguồn nhân lực chất lượng cao để từ đó tham mưu cho Ban Cán sự Đảng Uỷ ban về phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian đến, đảm bảo hiệu đạt quả cao và chuẩn bị đội ngũ cán bộ trẻ kế cận phục vụ cho sự phát triển của thành phố trong tương lai…

Trần Đức Anh

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 0 6 0 8 6 3 2
Hôm nay: 750
Hôm qua: 2.292
Tuần này: 11.135
Tháng này: 69.026
Tổng cộng: 40.608.632