Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính
Cập nhật lúc: 14:11 - 03/08/2018 Lượt xem: 127

    Ngày 28/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 5836/UBND-SNV về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:

 

    1) Có trách nhiệm theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện của từng cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị theo nội dung giải pháp đã đăng ký. Chú ý công tác đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm, việc đánh giá kết quả công tác năm phải gắn với kết quả đánh giá các nội dung đăng ký thực hiện các chỉ thị.

 

    2) Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc, chú trọng kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các vi phạm và vấn đề được phát hiện qua kiểm tra. Không để xảy ra tình trạng phô trương hình thức gây lãng phí ngân sách nhà nước tại cơ quan, đơn vị.

 

    3) Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tăng cường quản lý chặt chẽ, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế của đơn vị; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên và đột xuất được giao.

 

    4) Giải quyết nhanh các kiến nghị, vướng mắc, trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo Chủ tịch UBND thành phố, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; khắc phục tình trạng trì trệ, né tránh, sợ trách nhiệm trong công tác tham mưu, thực thi nhiệm vụ của một bộ phận CBCCVC. Có trách nhiệm trong việc trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức và công dân.

 

    5) Đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ của tổ chức, công dân đúng thời gian quy định. Trường hợp vướng mắc phải thông báo cho tổ chức, doanh nghiệp, công dân biết và báo cáo cấp có thẩm quyền, không được "ngâm" hồ sơ gây bức xúc cho tổ chức, người dân, doanh nghiệp.

 

    Thực hiện tốt yêu cầu nêu trên của Chủ tịch UBND thành phố đảm bảo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, bằng hành động cụ thể là góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

 

Võ Ngọc Phi

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 0 1 1 7 2 0 0
Hôm nay: 234
Hôm qua: 8.346
Tuần này: 8.580
Tháng này: 66.203
Tổng cộng: 40.117.200