Thành phố Đà Nẵng thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ
Cập nhật lúc: 14:28 - 24/08/2018 Lượt xem: 229

    Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ thành phố Đà Nẵng do Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn, thành viên gồm một số lãnh đạo, quản lý của Văn phòng UBND thành phố,  Thanh tra thành phố, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra:

 

    1. Việc tổ chức triển khai các nội dung công việc, nhiệm vụ được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao;

 

    2. Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tác phong làm việc; tính chuyên nghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

 

    3. Thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

 

    4. Việc rà soát, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, quy trình, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

 

    5. Thực hiện quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết các hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc thực hiện các quy định liên quan đến công tác tiếp dân của các cơ quan, đơn vị.

 

    Việc tổ chức kiểm tra nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong hoạt động công vụ, xây dựng ký luật kỷ cương hành chính góp phần hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố./.

 

Ngọc Phi

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 0 6 0 8 6 1 6
Hôm nay: 734
Hôm qua: 2.292
Tuần này: 11.119
Tháng này: 69.010
Tổng cộng: 40.608.616