KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Cập nhật lúc: 08:30 - 30/08/2018 Lượt xem: 216

Hình ảnh có liên quan    Năm 2017, Bộ Nội vụ đã phối hợp với UBMTTQ, Hội Cựu chiến binh để tổ chức giám sát, phúc tra công tác khảo sát mức độ hài lòng của các tỉnh, thành phố. Việc triển khai phát phiếu và thu phiếu được tiến hành thông qua đơn vị độc lập là Bưu điện các tỉnh thành để đảm bảo tính khách quan, chính xác trong quá trình khảo sát.

 

    Từ kết quả khảo sát do Bộ Nội vụ triển khai hàng năm trên địa bàn thành phố, có thể thấy mặc dù kết quả đánh giá hài lòng chung trên 80%, đạt số điểm tối đa 12/12, tuy nhiên theo từng nhóm tiêu chí thành phần vẫn có những vấn đề cần khắc phục để hoàn thiện trong thời gian đến, cụ thể:

 

    - Đối với nội dung tiêu chí nơi giải quyết công việc

    Theo đánh giá người dân doanh nghiệp đối với nhóm câu hỏi về nơi giải quyết công việc thì tỷ lệ trung bình hài lòng đạt 86,23%; tỷ lệ đánh giá bình thường đạt 13,43% và tỷ lệ đánh giá không hài lòng đạt 0,34%. Kết quả khảo sát trên phần nào phản ánh đúng về mức độ đầu tư kinh phí của thành phố trong việc tạo không gian thoáng mát, tiện nghi cho người dân khi đến giao dịch thủ tục hành chính như Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành 100% mô hình điện tử cả 03 cấp: thành phố quận huyện và phường xã với nhiều trang thiết bị như: Bố trí đầy đủ ghế ngồi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 100% sở ngành, quận huyện và 54/56 phường xã trang bị máy điều hòa để tạo sự thoải mái cho người dân khi đến giao dịch trong điều kiện nắng nóng hiện nay; 27/56 phường, xã đầu tư máy tính bảng để hỗ trợ người dân tra cứu thông tin và tham gia đánh giá thái độ làm việc của công chức; 51/56 phường, xã đã lắp đặt camera theo dõi; 37/56 phường, xã trang bị máy xếp hàng tự động để phục vụ tốt hơn cho người dân; 51/56 phường, xã trang bị máy quét tốc độ cao...

Tuy nhiên kết quả khảo sát trên cho thấy mức độ đánh giá bình thường là khá cao (13,43%), điều này cho thấy trong thời gian đến, thành phố cần có cơ chế để tiếp tục đầu tư hoàn thiện các trang thiết bị tại các bộ phận chưa đảm bảo theo chuẩn phường xã điện tử; đặc biệt là một số xã vùng núi trên địa bàn huyện Hòa Vang để nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

 

    - Đối với nội dung tiêu chí tuyên truyền, công khai, minh bạch về thủ tục hành chính

    Theo đánh giá người dân doanh nghiệp đối với nhóm câu hỏi về tuyên truyền công khai minh bạch thủ tục hành chính thì tỷ lệ trung bình hài lòng đạt 86,23%; tỷ lệ đánh giá bình thường đạt 13,43% và tỷ lệ đánh giá không hài lòng đạt 0,34%. Theo ý kiến nhận định, đánh giá của người dân tổ chức đối với câu hỏi: "Biết thông tin về dịch vụ" thì tỷ lệ đánh giá biết thông tin thông qua cơ quan chính quyền và thông tin đại chúng đạt 91,7%. Điều này cho thấy, việc công khai minh bạch cũng như công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố hiện nay thực hiện tốt. Bên cạnh việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công tác tuyên truyền trên địa bàn cũng được chú trọng thông qua nhiều hình thức như: Xây dựng "Điểm ứng dụng Công nghệ thông tin Nông thôn mới kiểu mẫu"; "Điểm lồng ghép hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4" tại cụm các xã; thông qua mạng Facebook; in ấn các poster, tờ rơi, bìa kẹp hồ sơ... và các tặng phẩm như: ly, áo, bút, sổ tay, móc khóa, cẩm nang…

 

    Tuy nhiên kết quả khảo sát cho thấy vẫn còn 9,22% đánh giá bình thường và 0,45% đánh giá không hài lòng đối với việc công khai thủ tục hành chính, kết quả khảo sát phản ánh đúng thực trạng hiện nay là vẫn còn độ vênh về thời gian giữa ngày ký ban hành các bộ thủ tục và việc tiến hành niêm yết công khai, một số bộ phận tiếp nhận liên quan đến thủ tục đất đai vẫn chưa tiến hành chưa cập nhật kịp thời các quy định mới của UBND thành phố và cũng chưa niêm yết bộ thủ tục hành chính. Ngoài ra, một số đơn vị tiến hành công khai bộ thủ tục hành chính mang tính hình thức, chưa có giải pháp sơ đồ hóa quy trình, thành phần hồ sơ để người dân tiện theo dõi, tra cứu, đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ đánh giá nêu trên.

 

    - Đối với nội dung tiêu chí về thời gian giải quyết thủ tục hành chính

    Theo đánh giá người dân doanh nghiệp đối với nhóm câu hỏi về thời gian giải quyết thủ tục hành chính thì tỷ lệ trung bình hài lòng đạt 90,06%; tỷ lệ đánh giá bình thường đạt 9,15% và tỷ lệ đánh giá không hài lòng đạt 0,79%. Liên quan đến nội dung này, có 02 câu hỏi theo ý kiến nhận định, đánh giá của người dân tổ chức:

   

    -  "Cơ quan trả kết quả đúng hẹn": đánh giá 89,8% đánh giá đúng hẹn, 4,3% đánh giá sớm hẹn và có đến 5,9% người dân, tổ chức đánh giá trễ hẹn trong việc giải quyết hồ sơ.

 

    - "Số lần đi lại khi giải quyết công việc": đánh giá từ 1-2 lần: 82%; từ 3-4 lần: 14,9%; từ 5-6 lần: 1,8%; trên 7 lần: 1,4% 

Thông qua số liệu nêu trên phản ánh một thực trạng hiện nay; người dân phải đi lại quá nhiều lần để thực hiện thủ tục hành chính; dẫn đến hồ sơ trên thực tế vẫn đúng và sớm hẹn, tuy nhiên nếu căn cứ theo quy định và theo thời gian bắt đầu thực hiện hồ sơ thì trễ hẹn hơn rất nhiều, cụ thể ở đây là công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các quận huyện. Như vậy, nhìn vào kết quả khảo sát cho thấy có sự tương đồng về đánh giá trễ hẹn 5,9%: Có 3,16% không hài lòng và 3,2% mặc dù hồ sơ giải quyết đúng, sớm hẹn nhưng phải đi lại khi giải quyết công việc từ 5 lần trở lên (tính trên 5 lần vì đối với hồ sơ giải quyết đất đai thì đi lại 4 lần bao gồm nộp hồ sơ; nhận thông báo thuế; nộp lại biên lai thu tiền và nhận kết quả giải quyết).

 

    - Đối với nội dung tiêu chí về thái độ của đội ngũ công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong việc tiếp nhận hồ sơ

    Theo đánh giá người dân doanh nghiệp đối với nhóm câu hỏi điều tra về nội dung thái độ của đội ngũ công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong việc tiếp nhận hồ sơ thì tỷ lệ trung bình hài lòng đạt 87,81%; tỷ lệ đánh giá bình thường đạt 11,91% và tỷ lệ đánh giá không hài lòng đạt 0,28%. Kết quả trên cũng đã phản ánh được nỗ lực của Thành ủy, UBND thành phố trong việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng các yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới, tập trung giáo dục, xây dựng và phát triển đội ngũ CBCCVC các cấp; nâng cao hơn nữa đạo đức công vụ thông qua việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đặc biệt là Chỉ thị số 29/CT-TU  ngày 06/11/2013 của Ban thường vụ Thành ủy về 5 xây: "Trách nhiệm", "Chuyên nghiệp", "Trung thực", "Kỷ cương", "Gương mẫu"; đồng thời kiên quyết thực hiện 3 chống các biểu hiện: "Quan liêu", "Tiêu cực", "Bệnh hình thức".

 

    Tuy nhiên, theo kết quả trả lời nhận định của người dân tổ chức; vẫn có 2,5% ý kiến đánh giá cho răng công chức gây phiền hà sách nhiễu và 2,3% công chức gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí, lệ phí, kết quả này tương ứng với kết quả đánh giá 5,9% số hồ sơ trễ hẹn và 3,2% đánh giá phải đi lại từ 5 lần trở lên.

 

    Qua kết quả này cho thấy, trong thời gian tới, thành phố cần đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, tiến hành các biện pháp giám sát chặt chẽ quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, đặc biệt là trên những lĩnh vực nóng, nhạy cảm gây bức xúc cho tổ chức, công dân. Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21/7/2015 về xử lý vi phạm trong quá trình giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân đối với những trường hợp chưa đến mức xem xét xử lý kỷ luật và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành nhằm tăng cường cơ chế kiểm soát và xây dựng chế tài cụ thể, chặt chẽ đối với các sai phạm trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức.

 

    - Đối với nội dung tiêu chí về tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị

    Theo đánh giá người dân doanh nghiệp đối với nhóm câu hỏi điều tra về tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị thì tỷ lệ trung bình hài lòng đạt 76,97%; tỷ lệ đánh giá bình thường đạt 21,22% và tỷ lệ đánh giá không hài lòng đạt 1,81%.

 

    Việc tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân trong những năm gần đây luôn được thành phố quan tâm chú trọng; nhằm đề ra giải pháp khắc phục gần 200 đầu số điện thoại khác nhau được làm đường dây nóng của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp dịch vụ công UBND thành phố ban hành Quyết định số 1462/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thống nhất quản lý và sử dụng đầu số điện thoại đường dây nóng trong tiếp nhận và xử lý phản ánh của tổ chức, công dân qua sử dụng hạ tầng tổng đài và đầu số tắt 0236.1022 của thành phố, trung bình hàng năm tiếp nhận và xử lý được hơn 70.000 lượt phản ánh của tổ chức, công dân. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã xây dựng ứng dụng  góp ý trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử tại địa chỉ: gopy.danang.gov.vn để tổ chức, công dân gửi ý kiến góp ý, phản ánh, hiến kế đến UBND thành phố; các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, phường, xã; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xem xét, xử lý.

 

    Đồng thời, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2017 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong tiếp nhận và xử lý ý kiến của tổ chức, công dân thông qua Tổng đài 1022 và Cổng góp ý của thành phố Đà Nẵng, qua đó quy định cụ thể quy trình thời gian thực hiện từ khi tiếp nhận ý kiến của tổ chức, công dân, phân loại chuyển xử lý ý kiến đến các cơ quan có liên quan để tiến hành kiểm tra, phản hồi kết quả xử lý cho người dân trong thời gian 07 ngày làm việc.

 

    Nhiều giải pháp, nhiều kênh tiếp nhận thông tin như vậy, tuy nhiên nhóm tiêu chí này là nhóm tiêu chí có kết quả điều tra tỷ lệ hài lòng thấp nhất (76,97%); đồng thời người dân doanh nghiệp trả lời bình thường cao (21,22%). Như vậy có thể thấy rằng, việc tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện nay trên địa bàn thành phố chưa thực sự tốt, việc tiếp nhận và trả lời phản ánh vẫn còn chậm trễ so với thời gian quy định; nội dung trả lời trong một số trường hợp vẫn còn rất chung chung hoặc trả lời qua loa, chưa đi vào trọng tâm nội dung phản ánh, kiến nghị dẫn đến kết quả trả lời phản ánh chưa đáp ứng được nguyện vọng của người dân doanh nghiệp. Ngoài ra một trong những nguyên nhân dẫn đến việc người dân, tổ chức không hoặc chưa đồng ý với nội dung trả lời phản ánh kiến nghị đó chính là cơ chế thông tin hai chiều, nghĩa là thành phố nên vừa thông báo kết quả xử lý phản ánh, đồng thời cung cấp một số thông tin liên quan đến góp ý phản ánh bao gồm những chính sách, quy định hiện nay của Trung ương, những khó khăn trong quá trình thực hiện và giải pháp, định hướng xử lý nội dung phản ánh để người dân, tổ chức nắm, chia sẻ với thành phố. Qua đó nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức.

 

    Hy vọng là những ý kiến đánh giá nêu trên sẽ được thành phố sớm khắc phục và cải thiện trong thời gian đến để hoàn thiện hơn công tác cải cách hành chính, qua đó nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân

    

                                                                           Vũ Thanh Nguyên

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 0 7 1 4 9 4 6
Hôm nay: 5.717
Hôm qua: 14.281
Tuần này: 22.824
Tháng này: 77.139
Tổng cộng: 40.714.946