Kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Đà Nẵng
Cập nhật lúc: 08:22 - 02/09/2018 Lượt xem: 55

    Vừa qua, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Đà Nẵng được kiện toàn theo Quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Hội đồng do ông Lê Bá Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia làm thành viên Hội đồng.

 

    Hội đồng, thành viên Hội đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ của Hội đồng định giá thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự,  Thông tư số 43/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP. Thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Sở Tài chính làm cơ quan thường trực của Hội đồng.

 

    Quyết định số 3739/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2018./.

Bảo Trung

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 0 7 1 4 8 3 8
Hôm nay: 5.609
Hôm qua: 14.281
Tuần này: 22.716
Tháng này: 77.031
Tổng cộng: 40.714.838