Đà Nẵng: Giải thể phòng Dân tộc - Tín ngưỡng thuộc Ban Tôn giáo
Cập nhật lúc: 08:33 - 30/08/2018 Lượt xem: 170

    Được sự đồng ý của Sở Nội vụ về việc phê duyệt cơ cấu, tổ chức bộ máy và nhân sự Ban Tôn giáo, vào ngày 29 tháng 8 năm 2018, Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng đã ban hành các quyết định về việc giải thể Phòng Dân tộc - Tín ngưỡng và bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính – Tổng hợp thuộc Ban Tôn giáo.

 

    Theo đó, chuyển nhiệm vụ của Phòng Dân tộc - Tín ngưỡng vào Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban, đồng thời bổ sung chức năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng từ Phòng Dân tộc - Tín ngưỡng sang Phòng Hành chính - Tổng hợp và bãi bỏ Quyết định số 431/QĐ-BTG ngày 29/10/2014 của Ban Tôn giáo về việc thành lập Phòng Dân tộc - Tín ngưỡng thuộc Ban Tôn giáo.

 

    Như vậy, về mặt cơ cấu tổ chức bộ máy, đến nay Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng chỉ còn 02 phòng chuyên môn gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp và Phòng Nghiệp vụ.

 

    Việc ban hành các quyết định trên nhằm sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn và phù hợp với các chủ trương hiện nay của Đảng và Nhà nước ta./.

 

        Đinh Đức Hiền

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 0 6 0 8 8 1 2
Hôm nay: 930
Hôm qua: 2.292
Tuần này: 11.315
Tháng này: 69.206
Tổng cộng: 40.608.812