Đà Nẵng sắp xếp một số đơn vị sự nghiệp công lập ngành Văn hóa
Cập nhật lúc: 14:43 - 14/09/2018 Lượt xem: 140

    Ngày 29/8/2018, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành các Quyết định giải thể Trung tâm Quản lý quảng cáo Đà Nẵng và thành lập Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Đà Nẵng trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Tổ chức sự kiện và lễ hội Đà Nẵng, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Đà Nẵng vào Trung tâm Văn hóa thành phố Đà Nẵng.

 

    Trung tâm Quản lý quảng cáo Đà Nẵng được thành lập tại Quyết định số 68/1999/QĐ-UB ngày 04/6/1999 của UBND thành phố, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Trong giai đoạn 1999-2008, Trung tâm được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý quảng cáo. Từ năm 2008 đến nay Trung tâm thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, thẩm định, dự thảo văn bản giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý quảng cáo trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và kiểm tra hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm chồng chéo với Phòng Quản lý văn hóa và Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao. Thực hiện Đề án Sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố quản lý giai đoạn 2018-2021, UBND thành phố đã ký Quyết định số   3746/QĐ-UBND giải thể Trung tâm Quản lý quảng cáo Đà Nẵng. Sau khi giải thể Trung tâm, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm chuyển về các phòng chuyên môn của Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện theo quy định.

 

    Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng đã sắp xếp 03 đơn vị: Trung tâm Tổ chức sự kiện và lễ hội Đà Nẵng, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Đà Nẵng và Trung tâm Văn hóa thành phố Đà Nẵng để thành lập Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Đà Nẵng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tại Quyết định số   3747/QĐ-UBND. Đơn vị có chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sự kiện, lễ hội, quảng cáo, điện ảnh, chiếu phim phục vụ nhân dân, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng như cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân. Việc sáp nhập các đơn vị đã giúp tinh gọn bộ máy đơn vị sự nghiệp Văn hóa: giảm 10 chỉ tiêu số lượng người làm việc, 04 phòng chuyên môn, 11 lãnh đạo, quản lý so với 03 đơn vị hiện nay.

 

    Công tác sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Văn hóa đã góp phần tinh gọn bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập". Trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Thể thao, dự kiến hoàn thành trong năm 2018 theo lộ trình của Đề án Sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố quản lý giai đoạn 2018-2021./.

Bùi Thu Linh

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 0 7 1 4 7 1 3
Hôm nay: 5.484
Hôm qua: 14.281
Tuần này: 22.591
Tháng này: 76.906
Tổng cộng: 40.714.713