Đà Nẵng chuyển Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao Đà Nẵng trực thuộc UBND thành phố sang trực thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng
Cập nhật lúc: 09:40 - 20/09/2018 Lượt xem: 85

    Ngày 17/9/2018, UBND thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 4173/QĐ-UBND chuyển Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao Đà Nẵng trực thuộc UBND thành phố sang trực thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

   

    Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng được UBND thành phố thành lập tại Quyết định số 9448/QĐ-UBND ngày 18/12/2009, có nhiệm vụ điều hành dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

   

    Sau khi điều chỉnh địa vị pháp lý, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao Đà Nẵng chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành của Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chuyên môn có liên quan. Tại Quyết định số 4173/QĐ-UBND, UBND thành phố Đà Nẵng giao Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức việc bàn giao, tiếp nhận, hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2018.

   

    Việc sắp xếp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao nhằm thực hiện chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng tại Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 31 tháng 01 năm 2018 triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" trong đó chỉ đạo "sắp xếp lại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản vừa đảm bảo quy định về tổ chức, hoạt động các Ban Quản lý dự án đầu tư, xây dựng chuyên ngành, khu vực theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP vừa tinh gọn, phù hợp với nhu cầu, khối lượng dự án đầu tư công"./.

Bùi Thu Linh

         
Tin cùng chuyên mục




Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 0 7 1 5 3 1 2
Hôm nay: 6.083
Hôm qua: 14.281
Tuần này: 23.190
Tháng này: 77.505
Tổng cộng: 40.715.312