Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2018
Cập nhật lúc: 09:45 - 24/09/2018 Lượt xem: 217

Kết quả hình ảnh cho cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng    Trong quý III năm 2018, thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện một số chính sách và cách làm mới, tạo sự chuyển biến trong công tác CCHC, cụ thể:

 

    1. Tổ chức Hội thi "Cán bộ, công chức quận, huyện với cải cách hành chính". Hội thi với những phần thi thiết thực, sinh động đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tạo cơ hội để cán bộ, công chức giao lưu, trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, giúp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác cải cách hành chính.

 

    2. Tiếp tục triển khai Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài thủ tục hành chính đã thực hiện theo mô hình một cửa; thống nhất áp dụng danh mục mẫu thủ tục hành chính ngoài thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa để áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị. Tính đến nay đã có 21/21 sở ngành kiểm soát các công việc, thủ tục ngoài thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa bằng phần mềm quản lý văn bản điều hành của thành phố.

 

    3. Xây dựng Đề án, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan đơn vị và hoàn thiện "Đề án đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng".

 

    4. Tham mưu triển khai tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và hướng dẫn một số cơ quan đơn vị tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng.

 

    5. Tiếp tục triển khai tiện ích đăng ký hẹn giờ giao dịch hành chính tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố và duy trì thực hiện tại các cơ quan, đơn vị đã triển khai.

 

    6. Tiếp tục triển khai Đề án tích hợp dữ liệu từ máy xếp hàng tự động tại 100% UBND các quận, huyện và một số cơ sở y tế để cung cấp cho tổ chức, người dân có nhu cầu tra cứu.

 

    7. Tiếp tục nâng cấp, cập nhật các tính năng mới về cơ sở dữ liệu phần mềm theo dõi đánh giá xếp hạng cải cách hành chính tại website www.cchc.danang.gov.vn.

 

    8. Rà soát, trình UBND thành phố ban hành hai Bộ Thủ tục hành chính dùng chung tại UBND các quận huyện và phường xã.

 

    9. Triển khai nâng cấp Hệ thống một cửa điện tử thành phố và triển khai phiên bản mới tại một số đơn vị như: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Thi đua Khen thưởng nhằm khắc phục các vấn đề tồn tại hiện nay, đảm bảo toàn bộ quá trình xử lý hồ sơ một cửa và ban hành kết quả được lưu trữ trên hồ sơ

 

    10. Tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ.

 

    11. Tổ chức triển khai kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai Bộ thủ tục hành chính, quy chế phối hợp trong công tác giải tỏa, đền bù tại Trung tâm Phát triển quỹ đất, các chi nhánh của Trung tâm và 04 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện.

 

    12. Báo cáo Thường trực Thành ủy về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Đà Nẵng từ năm 2011 để phục vụ tổng kết Nghị quyết số 33-NQ/TW.

 

    13. Tham mưu trình Chủ tịch UBND thành phố về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ của thành phố Đà Nẵng

 

    14. Tiếp tục triển khai các nội dung sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập theo Đề án Sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố quản lý giai đoạn 2018-2021; sắp xếp các Ban Quản lý dự án thuộc UBND thành phố.

 

    15. Tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các sở ban ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã.

 

    Trong 03 tháng cuối năm 2018, ngoài tiếp tục hoàn thiện các nội dung theo kế hoạch và chỉ đạo của các cấp, công tác cải cách hành chính tại thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung vào các nội dung cơ bản sau đây:

 

    1. Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến để hoàn thiện, trình ban hành Đề án Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.

 

    2. Tiếp tục hướng dẫn, theo dõi việc triển khai Đề án tăng cường kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính ngoài một cửa của các cơ quan đơn vị, hướng dẫn các nội dung đối với UBND các quận huyện để tiến hành triển khai trong năm 2019.

 

    3. Sơ kết và triển khai giai đoạn 2 Đề án đường dây nóng thống nhất của thành phố thông qua tổng đài 1022.

 

    4. Triển khai khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công chức dân về chất lượng dịch vụ hành chính công năm 2018 thông qua tổng đài thu thập thông tin tự động, qua website cchc.danang.gov.vn; trực tiếp bằng phiếu hỏi hoặc điện thoại có ghi âm cuộc gọi….

 

    5. Tiếp tục hoàn thiện các cơ sở dữ liệu nền công dân và cán bộ công chức, viên chức; tiếp tục đầu tư, xây dựng các cơ sở dữ liệu nền khác có liên quan như: hộ tịch, lao động... để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành của các cơ quan nhà nước thành phố.

 

     6. Tiếp tục mở rộng và hoàn thiện tiện ích hẹn giờ giao dịch giải quyết các dịch vụ công.

 

     7. Tham mưu xử lý những bất cập và sửa đổi Quy chế phối hợp trên lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa các cơ quan có liên quan trên địa bàn thành phố.

 

    8. Sơ kết và mở rộng phạm vi triển khai Đề án tích hợp, tra cứu dữ liệu từ máy xếp hàng tự động.

                                                                   Vũ Thanh Nguyên

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 0 7 1 4 6 8 2
Hôm nay: 5.453
Hôm qua: 14.281
Tuần này: 22.560
Tháng này: 76.875
Tổng cộng: 40.714.682