Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước
Cập nhật lúc: 16:20 - 16/11/2018 Lượt xem: 577

    Ngày 09 tháng 11 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Theo đó, Quyết 45/2018/QĐ-TTg quy định một số nội dung như sau:

 

    Thời gian tiến hành một cuộc họp

 

    - Họp giao ban, họp giải quyết công việc, họp tham mưu, tư vấn, họp điều phối không quá một phần hai ngày làm việc.

 

    - Họp chuyên môn từ một buổi làm việc đến 01 ngày, trường hợp đối với những đề án, dự án lớn, phức tạp thì có thể kéo dài thời gian hơn.

 

    - Họp sơ kết, tổng kết công tác không quá 01 ngày.

 

    - Họp chuyên đề không quá 01 ngày tùy theo tính chất và nội dung của chuyên đề.

 

    - Họp tập huấn, triển khai từ 1 đến 2 ngày.

 

    Những yêu cầu về tiến hành cuộc họp

 

    - Mỗi cuộc họp có thể kết hợp giải quyết nhiều nội dung, sử dụng nhiều hình thức và cách thức tiến hành phù hợp với tính chất, yêu cầu của từng vấn đề và điều kiện hoàn cảnh cụ thể, bảo đảm chất lượng và hiệu quả công việc;

 

    - Người chủ trì hoặc người được phân công chỉ trình bày tóm tắt nội dung của đề án, dự án, vấn đề được đưa ra cuộc họp hoặc chỉ nêu những ý kiến khác nhau, không đọc toàn văn tài liệu, văn bản của cuộc họp, không trình bày toàn bộ nội dung chi tiết vấn đề cần xử lý tại cuộc họp.

 

    - Việc phát biểu ý kiến tại cuộc họp phải tập trung vào nội dung của cuộc họp, những vấn đề đang còn những ý kiến khác nhau để đề xuất những biện pháp xử lý;

 

    - Ý kiến kết luận của người chủ trì cuộc họp phải rõ ràng và cụ thể, thể hiện được đầy đủ tính chất, nội dung và yêu cầu của cuộc họp.

 

    Các trường hợp không được tổ chức họp

 

    - Họp kết hợp với tham quan, giao lưu, nghỉ mát hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

 

    - Họp giải quyết các công việc thường xuyên trong tình hình có thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp;

 

    - Họp giải quyết công việc đã được phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan hành chính cấp dưới giải quyết;

 

    - Họp giải quyết công việc đã được pháp luật quy định giải quyết bằng các cách thức khác không phải thông qua cuộc họp;

 

    - Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của cấp dưới thay thế cho việc kiểm tra trực tiếp đối với cơ quan, đơn vị cấp dưới và cơ sở.

   

    Quyết định 45/2018/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 12 năm 2018 và thay thế Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước./.

                                                                                                               

Thu Diễm

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 1 4 3 2 0 6 9
Hôm nay: 3.552
Hôm qua: 2.574
Tuần này: 0
Tháng này: 55.757
Tổng cộng: 41.432.069