Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và thành phố thông minh tại Đà Nẵng
Cập nhật lúc: 16:39 - 22/11/2018 Lượt xem: 100

    Ngày 21 tháng 11 năm 2018, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 5544/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và thành phố thông minh tại Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng và Ban Chỉ đạo xây dựng thành phố thông minh hơn tại Đà Nẵng.

 

    Ban Chỉ đạo do ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng làm Trường ban, ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng làm Phó trưởng ban Thường trực. Các thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan. Sở Thông tin và Truyền thông làm cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

 

    Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

 

    - Nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách về phát triển Chính phủ điện tử và xây dựng thành phố thông minh, hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại thành phố Đà Nẵng.

 

    - Giúp UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, UBND phường, xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.

 

    - Giúp UBND thành phố Đà Nẵng điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử và xây dựng thành phố thông minh.

 

    - Tham mưu, giúp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với các cơ quan nhà nước tại thành phố Đà Nẵng; đảm nhiệm chức năng chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg.

 

    - Theo dõi, kiểm tra, sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử và và xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng; thực hiện công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; báo cáo định kỳ và đột xuất.

 

Bảo Trung

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 1 4 3 2 1 0 8
Hôm nay: 3.591
Hôm qua: 2.574
Tuần này: 0
Tháng này: 55.796
Tổng cộng: 41.432.108