Điều chỉnh bổ sung Bộ Chỉ số đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành chính
Cập nhật lúc: 16:38 - 26/12/2018 Lượt xem: 135

Description: C:\Users\NGUYENVT\Desktop\Capture.PNG    Ngày 14 tháng 12 năm 2018, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 6124/QĐ-UBND về việc thay thế Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 6327/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2017 của UBND thành phố. Theo đó về cách tính điểm: Trước đây việc đánh giá các tiêu chí tương ứng với khoảng % (A% đến B %) thì sẽ đạt được mức điểm cụ thể, trong Bộ Chỉ số đánh giá năm 2018 tính theo tỷ lệ phần trăm kết quả thực hiện (Số % kết quả thực hiện x tổng số điểm)/100%; tương xứng mức điểm với kết quả thực hiện.

 

    Về tiêu chí thành phần: Bổ Chỉ số năm đánh giá xếp hạng năm 2018 được xây dựng theo hướng khắc phục những tồn tại; hạn chế theo Bộ chỉ số đánh giá xếp hạng năm 2017 được ban hành kèm theo Quyết định số 6327/QĐ-UBND của UBND thành phố; đồng thời dựa vào một số tiêu chí đánh giá xếp hạng theo Bộ Chỉ số của Bộ Nội vụ; chi tiết và lượng hóa hơn những tiêu chí thành phần, cụ thể như:

 

    Tiêu chí mới: Triển khai Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài 1 cửa; Theo dõi thi hành pháp luật; Có tiến hành tham mưu, được cấp có thẩm quyền ban hành và triển khai có hiệu quả trên thực tế việc giải quyết hồ sơ theo quy chế, đề án phối hợp, liên thông liên kết thủ tục hành chính; Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan đơn vị (thông qua phản ánh đường dây nóng 1022, trang góp ý gopy.danang.gov.vn; Về cập nhật số liệu một cửa tại phần mềm cchc.danang.gov.vn tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc (chỉ đánh giá đối với các đơn vị có tài khoản để cập nhật số liệu); Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ đã phân cấp, ủy quyền; Có báo cáo tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hình chính đối với các cơ quan nhà nước đúng hạn theo quy định; Về việc sử dụng chữ ký số để ban hành văn bản điện tử tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc; Tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 có phát sinh hồ sơ trong năm; Tỷ lệ số thủ tục hành chính đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (trừ các thủ tục hành chính theo danh mục được UBND thành phố phê duyệt về việc không thực hiện trả thông qua dịch vụ bưu chính công ích); Tỷ lệ số hồ sơ được trả thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên tổng số sơ tiếp nhận (trừ các hồ sơ đối với thủ tục hành chính theo danh mục được UBND thành phố phê duyệt về việc không thực hiện trả thông qua dịch vụ bưu chính công ích).

 

    Về tiêu chí sửa đổi bổ sung: Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra CCHC tại các đơn vị trực thuộc có thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính (tỉ lệ % đơn vị trực thuộc được kiểm tra);  Những giải pháp về chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị trong thực hiện CCHC; Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công của cơ quan, đơn vị; Về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; Thực hiện việc phân phối thu nhập tăng thêm dựa trên kết quả phân loại công chức theo đánh giá kết quả làm việc hàng tháng; Công tác lập dự toán; Thực hiện cung cấp các dịch vụ để giải quyết TTHC trực tuyến hoặc mức độ tin học hóa các quy trình, thủ tục có liên quan đến công dân; Xây dựng phần mềm và hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ hiệu quả, kịp thời cho công tác quản lý chuyên ngành

                                                                                      Vũ Thanh Nguyên

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 1 4 3 2 1 0 0
Hôm nay: 3.583
Hôm qua: 2.574
Tuần này: 0
Tháng này: 55.788
Tổng cộng: 41.432.100