CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA VÀ TRÊN HỆ THỐNG MỘT CỬA ĐIỆN TỬ CỦA BỘ NỘI VỤ
Cập nhật lúc: 15:53 - 19/06/2019 Lượt xem: 77

    Ngày 27/05/2019, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 448/QĐ-BNV công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và trên hệ thống Một cửa điện tử của Bộ Nội vụ. Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và trên hệ thống Một cửa điện tử của Bộ Nội vụ, bao gồm:

 

    - 08 thủ tục hành chính tiếp nhận trên hệ thống Một cửa điện tử hoặc tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, qua đường bưu điện, cụ thể:

 

Lĩnh vực Hội, Quỹ (Tổ chức phi chính phủ)

1.  Thủ tục thành lập hội

2.  Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

3.  Thủ tục hội tự giải thể

4.  Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

5.  Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

6.  Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

7.  Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

8.  Thủ tục quỹ tự giải thể

 

- 25 thủ tục hành chính tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc qua đường bưu điện, cụ thể:

 

I   Lĩnh vực Công chức - Viên chức

1.  Thủ tục thi tuyển công chức

2.  Thủ tục xét tuyển công chức

3.  Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

4.  Thủ tục thi nâng ngạch công chức

5.  Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

6.  Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

7.  Thủ tục thi tuyển viên chức

8.  Thủ tục xét tuyển viên chức

9.  Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

 

II  Lĩnh vực Chính quyền địa phương

1.  Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh

2.  Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp huyện

 

III       Lĩnh vực Tổ chức - Biên chế

1.  Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

2.  Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

3.  Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

IV        Lĩnh vực Công tác thanh niên

1.  Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở Trung ương

2.  Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở Trung ương

3.  Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên đơn vị xung phong ở Trung ương

 

V  Lĩnh vực Hội, Quỹ (Tổ chức phi chính phủ)

1.  Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

2.  Thủ tục chia, tách; sáp nhập, hợp nhất hội

3.  Thủ tục đổi tên hội

4.  Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

5.  Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

6.  Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

7.  Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

8.  Thủ tục đổi tên quỹ

 

Vũ Thanh Nguyên

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 1 5 7 5 9 8 2
Hôm nay: 1.347
Hôm qua: 4.498
Tuần này: 12.017
Tháng này: 76.429
Tổng cộng: 41.575.982