Đà Nẵng sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đà Nẵng vào Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng
Cập nhật lúc: 16:50 - 28/06/2019 Lượt xem: 81

    Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đà Nẵng và Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng là 2 đơn vị trực thuộc Sở Lao động thương binh và xã hội đang thực hiện các nhiệm vụ tương đồng và trùng lắp nhau về đào tạo nghề và kỹ năng nghề, tư vấn nghề và việc làm, tổ chức sản xuất và các dịch khác phục vụ dạy nghề và việc làm. Ngày 24/6/2019, UBND thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 2742/QĐ-UBND sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đà Nẵng vào Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng.

 

    Việc sáp nhập hai đơn vị sẽ giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực của hai đơn vị, cụ thể hóa thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy sự nghiệp công lập của Thành ủy, UBND thành phố tại Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 31/01/2018 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" và Đề án Sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý giai đoạn 2018-2021.

 

    Hiện nay 02 đơn vị có 01 Giám đốc và 05 Phó Giám đốc. Sau khi sáp nhập, Trung tâm Dịch vụ việc làm có 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thực hiện giảm xuống còn 02 Phó Giám đốc theo lộ trình 03 năm quy định tại Công văn số 2737/UBND-SNV ngày 17/4/2018 của Chủ tịch UBND thành phố.

 

    Theo chỉ đạo của UBND thành phố thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ chủ trì, chỉ đạo công tác bàn giao, tiếp nhận giữa các đơn vị, hoàn thành trước ngày 15/7/2019./.

 

Bùi Thu Linh

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 1 5 7 5 9 7 8
Hôm nay: 1.343
Hôm qua: 4.498
Tuần này: 12.013
Tháng này: 76.425
Tổng cộng: 41.575.978