Một số nhiệm vụ thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2019
Cập nhật lúc: 16:53 - 28/06/2019 Lượt xem: 102

Description: C:\Users\NGUYENVT\Desktop\Capture.PNG    Trong 06 tháng cuối năm 2019, công tác cải cách hành chính tại thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung vào các nội dung cơ bản sau đây:

 

    1. Trình phê duyệt, triển khai Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố cho Bưu điện và triển khai thực hiện trên thực tế.

 

    2. Đánh giá sơ kết kết quả thực hiện thí điểm Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài thủ tục hành chính đã thực hiện theo mô hình một cửa đến UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

 

    3. Tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai Đề án tích hợp, tra cứu dữ liệu từ máy xếp hàng tự động. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án liên thông, liên kết, phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố

 

    4. Trình UBND thành phố ban hành Bộ thủ tục hành chính trên lĩnh vực giải tỏa đền bù bố trí tái định cư.

 

    5. Phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố chuyển giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP sang thực hiện theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

 

    6. Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định quy trình, trình tự thực hiện thi tuyển công chức và thi nâng ngạch công chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý. Tổ chức thi tuyển công chức năm 2019; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ ngạch cán sự và tương đương lên chuyên viên và từ chuyên viên lên chuyên viên chính.

 

    7. Triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh mô hình đánh giá kết quả làm việc đối với công chức. Hoàn chỉnh Đề án tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 

    8. Sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận, huyện và chủ trương thí điểm hợp nhất một số cơ quan Đảng và chính quyền khối quận, huyện theo Kết luận số 34-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị. Tiến hành hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh quận, huyện; hoàn chỉnh phương án thành lập Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố Đà Nẵng.

 

    9. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã; trình HĐND thành phố thông qua Đề án Kiện toàn, nâng cao chất lượng người hoạt động không chuyên trách phường, xã, tổ dân phố, thôn.

 

                                                                                       Vũ Thanh Nguyên

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 1 5 7 6 2 1 2
Hôm nay: 1.577
Hôm qua: 4.498
Tuần này: 12.247
Tháng này: 76.659
Tổng cộng: 41.576.212