Thông tư mới của Bộ Nội vụ về xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư
Cập nhật lúc: 17:31 - 09/08/2019 Lượt xem: 112

Ngày 02 tháng 8 năm 2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 10/2019/TT-BNV về hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư. Theo đó, các ngạch công chức chuyên ngành văn thư (được quy định tại Thông tư 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư) được áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau:

 

- Ngạch văn thư chính (mã số 02.006) áp dụng bảng lương công chức loại A2 (nhóm 1);

 

- Ngạch văn thư (mã số 02.007) áp dụng bảng lương công chức loại A1;

 

- Ngạch văn thư trung cấp (mã số 02.008) áp dụng bảng lương công chức loại B.

 

Trường hợp công chức được tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu ngạch công chức tương ứng là ngạch văn thư trung cấp nhưng có trình độ cao đẳng trở lên thì bổ nhiệm vào ngạch văn thư trung cấp và áp dụng bảng lương của công chức loại B.

 

Bên cạnh đó, Thông tư 10/2019/TT-BNV cũng hướng dẫn việc chuyển xếp lương đối với công chức đang làm công tác văn thư. Việc chuyển xếp lương đối với công chức đang làm công tác văn thư từ các ngạch công chức chuyên ngành văn thư hiện giữ hoặc các ngạch công chức khác sang ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại số Thông tư 14/2014/TT-BNV được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức, cụ thể như sau:

 

- Xếp lương ngạch văn thư chính (mã số 02.006) đối với công chức hiện đang xếp ngạch chuyên viên chính văn thư và tương đương.

 

- Xếp lương ngạch văn thư (mã số 02.007) đối với công chức hiện đang xếp ngạch chuyên viên văn thư và tương đương.

 

- Xếp lương ngạch văn thư trung cấp (mã số 02.008) đối với công chức hiện đang xếp lương ngạch cán sự văn thư và tương đương hoặc công chức hiện đang xếp lương ngạch nhân viên văn thư có trình độ từ trung cấp trở lên.

 

Thông tư 10/2019/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2019./.

 

Lê Thị Oanh

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 1 6 7 8 0 5 0
Hôm nay: 2.238
Hôm qua: 5.070
Tuần này: 7.308
Tháng này: 50.715
Tổng cộng: 41.678.050