Ban hành tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện
Cập nhật lúc: 15:41 - 21/08/2019 Lượt xem: 116

    Ngày 09/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó, về tiêu chuẩn chung của các chức danh này là:

 

    1. Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực liên quan để vận dụng vào công tác lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục ở địa phương. Gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

 

    2. Có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn; năng lực quản lý sự thay đổi, năng lực xử lý thông tin và truyền thông trong giáo dục và đào tạo.

 

    3. Có năng lực tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc xây dựng, triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của phòng giáo dục và đào tạo theo quy định để giải quyết các vấn đề về giáo dục và đào tạo tại địa phương.

 

    4. Có năng lực tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ, thực hiện dân chủ; xây dựng môi trường làm việc văn hóa, phát huy sức sáng tạo của các thành viên trong cơ quan phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục trực thuộc.

 

    5. Có năng lực phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

    6. Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

 

    7. Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

    8. Có thời gian công tác trong ngành giáo dục ít nhất 05 năm.

 

    Ngoài các tiêu chuẩn chung nêu trên, người được bổ nhiệm giữ chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng phải đáp ứng các tiêu chuẩn riêng như sau:

 

    Đối với chức danh trưởng phòng, người được bổ nhiệm phải có thời gian đảm nhiệm chức vụ phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo hoặc tương đương; hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc tương đương; được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh trưởng phòng hoặc tương đương.

 

    Đối với chức danh phó trưởng phòng, người được bổ nhiệm phải có thời gian đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc tương đương; công chức ngạch chuyên viên; được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh phó trưởng phòng hoặc tương đương.

 

    Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30/9/2019, là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng./.

Huyền Trang

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 1 9 8 3 1 5 1
Hôm nay: 3.894
Hôm qua: 17.792
Tuần này: 61.215
Tháng này: 95.213
Tổng cộng: 41.983.151