Phê duyệt biên chế công chức năm 2020: Giảm hơn 6.000 biên chế so với năm 2019
Cập nhật lúc: 08:12 - 27/08/2019 Lượt xem: 141

    Ngày 22/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1066/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020.

 

    Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2020 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước là 251.135 biên chế (giảm 5.960 biên chế so với năm 2019), trong đó:

 

    - Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập: 108.368 biên chế (tăng 3.179 biên chế so với năm 2019).

 

    - Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện: 142.767 biên chế  (giảm 9.139 biên chế so với năm 2019).

 

    Về biên chế công chức của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù giữ nguyên như năm 2019.

 

    Ngoài ra, biên chế công chức dự phòng năm 2020 là 628 biên chế (giảm 121 chỉ tiêu so với năm 2019).

   

    Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 

Bích Diễm

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 1 9 8 2 6 0 3
Hôm nay: 3.346
Hôm qua: 17.792
Tuần này: 60.667
Tháng này: 94.665
Tổng cộng: 41.982.603