Chính phủ triển khai hoàn thiện, đẩy mạnh chính sách, pháp luật về quản lý doanh nghiệp có vốn nhà nước và cổ phần hóa
Cập nhật lúc: 07:31 - 26/09/2019 Lượt xem: 17

    Ngày 23/9/2019, Chính phủ có Nghị quyết số 73/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

 

    Chương trình hành động đưa ra nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung 06 luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước gồm: Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai.

 

    Bộ Nội vụ được giao rà soát, sửa đổi cơ chế chính sách để gắn kết quả của việc thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước với việc đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục đổi mới công tác bố trí bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước. Dự kiến, sau khi hoàn thành trong năm 2020 thì sẽ có cơ chế mới trong đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với người đứng đầu.

 

    Đối với các địa phương, Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tập trung vào công tác quản lý đất đai với hai nhiệm vụ: Rà soát diện tích đất đang quản lý của các doanh nghiệp nhà nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; rà soát toàn bộ các phương án sử dụng đất đã được phê duyệt cho các doanh nghiệp cổ phần hóa, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khác với phương án đã được phê duyệt./.

 

Bùi Thu Linh

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 1 6 7 8 0 5 1
Hôm nay: 2.239
Hôm qua: 5.070
Tuần này: 7.309
Tháng này: 50.716
Tổng cộng: 41.678.051